Terve.fi

Minne kehon rasva katoaa laihtuessa? Tutkijat ottivat selvää


Oletko koskaan miettinyt, mitä kehon rasvalle laihtuessa tapahtuu? Tutkijat ottivat selvää.

Laihdutettaessa elimistön rasvasolujen triglyseridit yhtyvät happeen eli palavat nopeammin kuin uutta rasvaa syntyy. Aineen häviämättömyyden lain perusteella rasvojen palamistuotteet eivät kuitenkaan katoa minnekään.

Australialaistutkijat laskivat, että suurin osa rasvojen ainesosista poistuu uloshengityksen mukana hiilidioksidina. Kilot kirjaimellisesti puhalletaan ulos.

Triglyseridimolekyyleissä on keskimäärin 55 hiiliatomia, 104 vetyatomia ja 6 happiatomia. Yhden molekyylin polttamisessa tarvitaan 78 kahden hapen muodostamaa molekyyliä. Seurauksena on 55 hiilidioksidimolekyyliä, 52 vesimolekyyliä ja energiaa. Esimerkiksi 10 kilon rasvamäärän polttaminen vaatii 29 kiloa happea ja tuottaa 28 kiloa hiilidioksidia ja 11 kiloa vettä.

Kun tutkijat ottivat huomioon hiilidioksidin ja veden molekyylipainot ja veden uudelleenkäytön elimistössä, he tulivat siihen tulokseen, että 84 prosenttia poltetusta rasvasta poistuu hiilidioksidina uloshengitysilman mukana. Loput 16 prosenttia poistuu vetenä virtsaan, ulosteeseen, hikeen, hengitysilmaan ja erilaisiin elimistön nesteisiin.

Keskiverto 70-kiloinen henkilö tuottaa vuorokaudessa 740 grammaa hiilidioksidia, jossa hiiltä on 203 grammaa. Tämä määrä vastaa nykyaikaisten henkilöautojen päästöjä 5–10 kilometrin matkalla.

Perusenergian tuottoon päivittäin kulutettu hiili saadaan esimerkiksi puolesta kilosta tavallista sokeria, joka sisältää 210 grammaa hiiltä ja 2000 kilokaloria. Tunnin mittainen reipas hölkkä kuluttaa 40 grammaa hiiltä. Yksi sadan gramman munkki sisältää suunnilleen saman hiilimäärän. Tämä vahvistaa vanhan tiedon siitä, miten vaikeaa laihtuminen on pelkästään liikuntaa lisäämällä.

Olemme siis hiilellä käyviä ”koneita”. Soluhengityksemme polttaa eli hapettaa hiiltä entsyymien avulla hyvin hallitusti matalassa lämpötilassa ja savuttomasti. Rasvan poistumista hiilidioksidina on vaikea havaita, sillä hiilidioksidi on väritön ja hajuton kaasu.

Lisäksi kaasut koetaan jotenkin painottomina. Tämä on kuitenkin kaasun seassa elämisestä johtuva harha, sillä kuutiometri ilmaa painaa noin 1,2 kiloa ja hiilidioksidikuutio kaksi kiloa. Yhdestä rasvakilosta syntyy hiilidioksidia 2,8 kiloa eli puolisentoista kuutiota.

Lähde:

BMJ 2014;349:g7257 doi: 10.1136/bmj.g7257

Julkaistu: 10.1.2015