Terve.fi

Ymmärrä tunteitasi

Ymmärrä tunteitasi
Tunteet ovat keskeinen osa elämäämme. Toisille tunteiden tunnistaminen on helppoa. Tiesitkö, että tunnetaitoja voi kehittää?
14.8.2014

Koemme valtavan määrän tunteita joka päivä, mutta silti niitä on vaikea tunnistaa ja ymmärtää. Tunteet ohjaavat kaikkea tekemistämme ja vuorovaikutusta muiden kanssa. Tunteiden ymmärtäminen on tärkeä osa itsetuntemusta ja auttaa luomaan kestäviä ihmissuhteita. Tunnetaitoja voi myös kehittää.

Tunteet määrittävät miltä elämäsi maistuu ja millainen olet. Tunteet värittävät koko elämäsi ja vaikuttavat kaikkien pyrkimystesi takana. Mitä tahansa haluatkin, sen takana on halu kokea tietynlaisia tunteita. Emotionaalinen kyky vaihtelee ihmisestä toiseen. Toisille tunteiden tunnistaminen ja hallitseminen on helpompaa kuin toisille. Jos ei tunnista ja ymmärrä edes omia tunteitaan, on vaikea ottaa huomioon toisten tunteita. Jokainen voi kuitenkin kehittää tunnetaitojaan.

Kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä

Tunteet ovat spontaaneja reaktioita johonkin ulkoiseen tai sisäiseen ärsykkeeseen. Ne eivät ole pysyvä osa meitä. Tunteet tulevat ja menevät kuten ajatuksetkin. Tunteet sekä kuluttavat energiaa että antavat sitä, ja niiden kokeminen myönteisenä tai kielteisenä on hyvin yksilöllinen kokemus. Moni kielteiseksi määritelty tunne, esimerkiksi pelko, voi johtaa hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin lopputuloksiin. Myös esimerkiksi viha voi antaa energiaa kieltäytyä itselle vahingollisesta asiasta. Tunteet eivät ole oikeita tai vääriä, ne vaan ovat mitä ovat. Kaikki tunteet sinällään ovat siis normaaleja ja hyväksyttyjä – ratkaisevaa on se, millä tavoin niitä ilmaistaan ja millaiseen toimintaan ne mahdollisesti johtavat.

Anna tunteiden virrata

Tunteet ovat energiaa, joka virtaa kehossamme. Tunteet saavat aikaan elimistössä fysiologisia muutoksia, jolloin sydämen lyöntitiheys kasvaa, verenpaine nousee ja ihminen saattaa hikoilla, punastua tai vapista. Vahvan kehoyhteyden takia tunteiden tukahduttaminen voi aiheuttaa fyysistä kipua tai sairautta. Tutkimusten mukaan omien tunteiden tukahduttaminen voi jopa aiheuttaa verenpaineen nousua lähellä olevissa ihmisissä. Myös tunteiden lääkitseminen syömällä tai juomalla on vahingollinen tunteiden säätelykeino, joka voi ylipainon lisäksi johtaa vakavaan riippuvuuteen tai syömishäiriöön. Ikävätkin tunteet kuuluvat normaaliin elämään eikä niitä tarvitse lääkitä tai hoitaa. Ihminen vaan sattuu kokemaan niitä ja voi yleensä hyvin, mikäli pystyy hyväksymään ne ja ilmaisemaan ne hallitusti.

Kuuntele tunteiden viesti

Jos jokin ikävä tunne esiintyy usein tai mieliala on pitkään ollut mollivoittoinen, kannattaa herkistää korvansa sille, mitä tunteella on kerrottavanaan. Tunteet ovat osa ohjausjärjestelmäämme, joka auttaa meitä suuntaamaan tekemisiämme. Ikävät tunteet eivät synny tyhjästä vaan viestivät ristiriidoista nykytilanteen ja omien tarpeidemme välillä. Voit sulkea silmäsi ja tunnustella missä päin kehoa tunne tuntuu ja miltä se tuntuu fyysisesti. Nimeä tunne ja kysy siltä, mitä se haluaa sinulle viestittää. Jos tunnistat ristiriidan tai ongelman, jota tunne heijastelee, voit pohtia onko tuolle asialle tehtävissä jotain. Jos mitään ratkaisua itse ongelmaan ei ole näköpiirissä, voit sanoa itsellesi: hyväksyn sen, että nyt tuntuu pahalta, mutta se on vain tunne ja menee kyllä ohi. Pelkkä keskittyminen hengittämiseen auttaa pahimman tunnekuohun yli.

Tunteet voimavarana

Ikivanhan vertauksen mukaan tunteiden ja järjen suhde on kuin ratsastaja ja elefantti – tunteet ovat kuin elefantti, ja järkemme on kuin ratsastaja, joka yrittää hallita tuota elefanttia, itseään monin kerroin vahvempaa. Aloitteleva ratsastaja on täysin elefantin vietävissä – niin kuin lapset ovat täysin tunteidensa armoilla. Parhaimmillaan ratsastajan ja elefantin tavoitteet yhdistyvät ja elefantin voimista on paljon hyötyä ratsastajalle.

Tunteiden säätely ei tarkoita pelkästään niiden hillitsemistä ja kesyttämistä. Tunteita voi myös hyödyntää voimavarana ja opetella tuottamaan kuhunkin tilanteeseen ja tehtävään parhaiten soveltuva tunnetila. Mieti esimerkiksi mikä tunne saa sinut suoriutumaan parhaiten vaativasta tehtävästä? Missä tilanteessa olet kokenut tuota tunnetta aikaisemmin? Mitkä asiat vaikuttivat tuon tunteen syntymiseen? Mitä voisit tehdä synnyttääksesi tuon tunteen uudelleen, silloin kun sitä tarvitset?

Kommentoi »