Terve.fi

Sähkötupakasta ei itsessään apua tupakoinnin lopettamiseen, kertoo tutkimus

Sähkötupakasta ei itsessään apua tupakoinnin lopettamiseen, kertoo tutkimus
Julkaistu: 26.3.2014
University of Californian tutkimuksessa saatiin selville, että tupakoinnin määrä ei vähentynyt vuoden aikana sähkötupakkaa polttavien henkilöiden keskuudessa. Myöskään lopettamistodennäköisyys ei kasvanut.
Tutkimukseen osallistuneista 1549 henkilöstä 85 prosenttia kertoi käyttäneensä sähkötupakkaa tupakoinnin lopettamiseksi. Lopulliseen vuosien 2011-2012 seurantatutkimukseen osallistui kaikkiaan 949 henkilöä, joista 88 käytti sähkötupakkaa osallistuessaan. Otanta on pieni, joten tuloksiin kannattaa suhtautua pienellä varauksella.
JAMA Internal Medicinessä julkaistut tulokset osoittivat, että sähkötupakan käyttö itsessään ilman lopettamisaikeita ei lisännyt tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä seurannan aikana. Tästä syystä tutkijat kyseenalaistavat, onko oikein markkinoida sähkötupakkaa tupakoinnin lopettamista edistävänä laitteena.
Suurimpia lopettamiseen vaikuttaneita tekijöitä olivat oma halu lopettaa sekä päivittäisten tupakkien määrä. Aiemmissa tutkimukssa on kuitenkin huomattu, että monet turvautuvat juuri sähkötupakkaan halutessaan lopettaa, joten kiistely sähkötupakan hyödyistä ja haitoista jatkunee.
Lue myös:
9 kommenttia