Terve.fi

Niveliä särkee – tietoa niveltulehduksista

Niveliä särkee – tietoa niveltulehduksista
Niveltulehdus: Niveltulehdukset eli artriitit voivat olla akuutteja ohimeneviä ja osa kroonistuvia. Niveltulehdukselle on tyypillistä nivelen turvotus ja aamujäykkyys. Lue lisää.
27.6.2006

Niveltulehdukset eli artriitit voivat olla akuutteja ohimeneviä ja osa kroonistuvia. Kroonistuneen niveltulehduksen ongelmana on nivelen vaurioituminen ja edelleen virheasentojen ja toimintakyvyn vajavuuden muodostuminen. Niveltulehdukselle on tyypillistä nivelen turvotus ja aamujäykkyys.

Nivelreuma on tunnetuin kroonistuva niveltulehdus. Sitä on väestössä noin 0,5–1 %:lla ja se on yleisempi naisilla. Noin 70 %:lla on reumatekijä. Nivelreuma alkaa rystysistä ja sormien keskinivelistä sekä päkiöistä. Nivelen vaurioituminen ja erosiivisten muutosten kehittyminen painottuu sairauden alkuun ja ensimmäiset kaksi vuotta ovat vaikeinta vaihetta.

Selkärankareuma tulehduttaa ja jäykistää selkärankaa ja se yleisempi miehillä alkaen varhaisessa aikuisiässä. Puhutaan myös spondyloartropatioista laajemmin ja tämä käsite sisältää selkärankareuman lisäksi sekä selkärankaan että muihinkin niveliin samanaikaisesti liittyvät niveltulehdukset. Niveloireita voi olla myös psoriasikseen liittyen ja Sjögrenin syndroomassa sekä SLE-taudissa. Infektiot saattavat laukaista niveltulehduksen eli reaktiivisen artriitin. Nämä ovat lyhytkestoisia ja eivätkä aiheuta nivelmuutoksia. Taustalla on klamydia, salmonella ja campylolobakteeri sekä yersinia.

Miten niveltulehdus todetaan

Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan. Erityisesti synoviitin eli nivelen tulehduksesta johtuvan, tunnusteltavissa olevan turvotuksen havaitseminen on oleellista. Pelkillä laboratoriokokeilla ei vielä voi sulkea pois reumasairautta. Reumatekijän avulla voidaan luokitella taudin luonnetta. Röntgentutkimukset eivät alkuun paljasta tilanteen todellista luonnetta mutta magneettikuvauksen avulla voidaan muutokset havaita jo varhaisemmin.

Nivelreuman diagnostisena kriteerinä käytetään määrättyjä luokittelukriteerejä, joihin kuuluu aamujäykkyys, yli kolmen nivelalueen niveltulehdus vähintään kuuden viikon ajan ja erityisesti käsissä, symmetrisyys, reumakyhmyt, reumafaktori ja röntgenkuvassa havaitut erosiiviset muutokset. Tilanne viittaa nivelreumaan, jos on 4 osatekijää. Uutena tutkimuksena voidaan tutkia sitrulliini-vasta-aineet.

Selkärankareumaan viittaa yli 3 kuukautta jatkunut alaselkäkipu ja jäykkyys. Selkärangassa havaitaan liikerajoituksia. Röntgen- tai MRI-kuvassa voidaan havaita ristisuoli-luuniveleen liittyviä tulehdus-muutoksia. Lähes 95 %:lla todetaan ns. HLAB27 kudostyyppi. Psoriartriitin tyypillisiä oireilevia alueita ovat sormien kärkinivelet ja ristisuoliluuliitos ja yhtälailla isotkin nivelet.

Reumasairauksien lääkehoito

Varsinaiset antireumaatit vaikuttavat tulehdusprosessiin ja hidastavat pysyvien muutosten syntymistä. Kortisoni rauhoittaa tulehdusta ja tulehduskipulääkkeet oiretta. Varsinaisia antireumaattisia lääkkeitä on 11-12 eri valmistetta. Tavallisimpia valmisteita ovat sulfasalatsiini, metotreksaatti , ja klorokiinivalmisteet sekä leflunomidi . Reumalääkkeiden tehossa on lääke- ja yksilökohtaisia eroja, samoin sivuvaikutuksissa. Usein käytetään monilääketerapiaa, jolloin usean lääkkeen teho saadaan hyödynnettyä annosten pysyessä siedettyinä.

Uudet biologiset lääkeainevalmisteet vaikuttavat tiettyihin välittäjäaineisiin, ja niitä käytetään tavallisiin reumalääkkeisiin reagoimattomaan aktiiviseen ja eteneväan reumasairauteen. Biologiset hoidot ovat nopeampia ja tehokkaampia, mutta lääkkeet ovat hintavia. Sivuvaikutuksiin kuuluu infektioriski ja pitkäaikaiskäytön merkitystä ei vielä tunneta.

Kommentoi »