Soili Poijula

psykologi ja psykoterapeutti
Suomen traumaterapiakeskus