Terve.fi

Ylipaino rasittaa niveliä

Ylipaino rasittaa niveliä
Nivelrikko, eli nivelen kuluma, tarkoittaa nivelpintoja päällystävän ruston vaurioitumista. Ensimmäinen oire nivelen kulumasta on liikkuessa tuntuva kipu, myöhemmässä vaiheessa nivel jäykistyy ja saattaa vääntyä virheelliseen asentoon. Kun rusto on kerran menetetty, se ei kasva takaisin.
Julkaistu 17.3.2009

Nivelrikkoa esiintyy kaikissa elimistön nivelissä. Tyypillisin tai ainakin eniten vaivoja ja hoitoja aiheuttava paikka lienee polvi- ja lonkkanivel (ks. polven nivelrikko). Tunnettuja riskitekijöitä nivelrikon syntymiselle ovat sokeritauti (tyypin 1, tyypin 2), ylipaino ja vammat.

Kaikki edellä mainitut riskitekijät voi niputtaa ylipainon ympärille: ylipaino altistaa aikuistyypin sokeritaudille ja ylipainoinen loukkaa itseään helpommin.

Painon merkitys kulumataudissa

Stanfordin yliopistossa USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa tutkijat mittasivat polveen kohdistuvia voimia eri koukistuskulmilla. Tuloksista kävi ilmi, että polviniveleen kohdistuu tavallisessa kävelyssä merkittävät voimat, jopa 2,5 kertaa oman kehon paino.

Voi siis tehdä karkean yleistyksen, että vähäinenkin laihdutus vähentää merkitsevästi polviniveleen kohdistuvaa rasitusta. Esimerkiksi, jos polvinivelen kulumasta kärsivä laihduttaa viisi kiloa, poistuu jokaisella kävelyaskeleella 10 kilon paine nivelrustolta. Tavallinen työssäkäyvä ihminen ottanee noin 10 000 askelta päivittäin.

Englannissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin polvinivelrikon ja ylipainon välistä yhteyttä. Tutkimuksessa todettiin, että yhden kilon painonlisäys, nostaa röntgenkuvissa nähtävien säären ja reisiluun välisten nivelpintojen osteofyyttien, eli luupiikkien todennäköisyyttä 1,14-kertaiseksi. Kun polven röntgenkuvissa nähdään luupiikkejä, on kulumatauti edennyt jo pitkälle. Riskinnousu voi tuntua mitättömältä, mutta ylipainoa on usein enemmän kuin yksi kilo.

Painoindeksiä (oma paino jaettuna pituuden neliöllä, esim. 80 kg / 1,8 × 1,8 m = 24,7) käytettäessä, ylimmässä painoluokassa (BMI yli 25,4) riski saada terveeseen polviniveleen kuluma on keskimäärin 18-kertainen verrattuna alempiin painoluokkiin.

Ks. painoindeksitaulukko (pdf), ja laske painoindeksisi helpolla laskurilla.

Liiku mutta älä kipeydy

Perusohjeet painonhallintaan ovat yksinkertaiset: syö vähemmän kuin kulutat ja pyri lisäämään liikuntaa. Kipeillä nivelillä liikkuminen on hankalaa, mutta esimerkiksi vesijuoksu on varsin nivelystävällinen liikuntamuoto.

Liikunnassa pitäisi pyrkiä löytämään ns. “kultainen keskitie” eli sellainen määrä liikuntaa, joka ei kipeytä niveliä, lienee paras. Nivelet tarvitsevat liikuntaa säilyäkseen toimintakunnossa ja jos lihakset nivelten ympärillä ovat hyväkuntoiset, ovat oireet lievemmät, huolimatta siitä mitä nivelen sisältä löytyy.

Kuten edellä kävi ilmi, pienkin painonpudotus auttaa.

Tekonivel viimeinen vaihtoehto

Kulumataudin parantava hoito on nivelen vaihtaminen tekoniveleen. Tekoniveliä ei kuitenkaan laiteta nuorille potilaille ja nuori potilas on kuluman kyseessä ollessa alle 60-vuotias.

Nivelen tähystyksestä kulumataudissa ei ole osoitettu olevan pitkäaikaista hyötyä, oireet voivat tosin lievittyä.

Rustolääkitys eli glukosamiini voi lievittää oireita. Lääke estää normaalin ruston hajoamisen ja voi korjata pieniä vaurioita. Lääkettä on verrattu kipulääkkeisiin ja sen on katsottu vähentävän kipulääkkeen tarvetta kulumataudissa. Joissakin tutkimuksissa pitkäaikaisella lääkityksellä on pystytty vähentämään tekonivelleikkauksia.

Kukonhelttauute on kuluneeseen niveleen pistettävä lääke, joka toimii kuten moottoriöljy autossa; väljän moottorin savuttaminen voi loppua öljyä lisättäessä, mutta itse moottori ei “parane”.

Kun ajattelee kaikkia mahdollisia leikkauksia, pistoksia ja pitkiä lääkityksiä, eikö olisi helpompi käydä lenkillä ja syödä terveellisemmin?

Jos jonossa oleva potilas laihduttaa vaikka kaksi kiloa per jonotuskuukausi, saattaa lääkäriajan tullessa vaiva olla helpottanut.

Faktaa nivelrikosta

  • Ylipaino aiheuttaa ja pahentaa nivelkulumaa
  • Nivelrikko on etenevä tauti
  • Pienikin painon pudotus vähentää oireitaja parantaa ennustetta
  • Leikkaushoito on raskas ja jonotustavaativa toimenpide
  • Leikkaukseen kuolee enemmännivelrikkopotilaita kuin laihdutukseen
  • Leikkaukselta voi välttyäkokonaan laihduttamalla

Lue lisää nivelrikosta ja ylipainosta

Artikkeleita nivelrikosta

1 kommentti