Terve.fi

Williamsin oireyhtymä Japanissa: genetiikan ja kulttuurin välinen vuorovaikutus

Williamsin oireyhtymä Japanissa: genetiikan ja kulttuurin välinen vuorovaikutus
Japanilaisten ja yhdysvaltalaisten lasten, jotka sairastavat harvinaista kehityshäiriötä – Williamsin oireyhtymää, vertailu osoittaa, miten sosiaalinen konteksti muokkaa temperamentin vaikutuksia persoonallisuuteen ja käyttäytymiseen.

Häiriö johtuu 20 geeniä käsittävän DNA-jakson puuttumisestakromosomista 7. Sen aiheuttamista oireista, joihin yleensä kuuluu myöskehitysvammaisuus, yksi on erityisen silmiinpistävä: Äärimmäinenseurallisuus ja arvostelukyvytön ystävällisyys, erityisestiventovieraita kohtaan.

Käyttäen Salkin tutkimuslaitoksen sosiaalisuuden kyselylomakettatutkijat pyysivät japanilaisten ja yhdysvaltalaisten Williamsinoireyhtymää sairastavien lasten vanhempia arvioimaan lapsensataipumusta lähestyä muita ihmisiä, käyttäytymistä tietyissätilanteissa, miellyttämishalua, taipumusta kommentoida muita jasamaistua heihin sekä kykyä muistaa nimiä ja kasvoja. Yksi kysymyksistäoli: ”Kuvailkaa lapsenne tyypillistä reaktiota tilanteessa, jossa tämätapaa ensimmäistä kertaa jonkin ihmisen. Kertokaa esimerkkejä.” Samatkysymykset esitettiin normaalisti kehittyneiden samanikäisten ja samaasukupuolta olevien verrokkilasten vanhemmille.

Williamsin oireyhtymää sairastavat lapset erosivat molemmissa maissaverrokeista siten, että he olivat taipuvaisempia lähestymäänventovieraita ihmisiä, mutta eivät eronneet muilla sosiaalisuudenmittareilla. Kulttuurillakin oli merkitystä. Kirjoittajien vertauksenmukaan Japanissa on tapana lyödä törröttävä naula heti takaisin puuhun,mutta Yhdysvalloissa on puolestaan tapana öljytä kirskuva koneenosa.Japanilaislasten odotetaan olevan hiljaisia ja tottelevaisia, kunlännessä lapsia kannustetaan olemaan itsevarmempia.

Tässä tutkimuksessa japanilaiset vanhemmat sanoivat lastaantodennäköisemmin ujoksi riippumatta Williamsin oireyhtymästä, kunyhdysvaltalaiset sanoivat heitä pikemminkin sosiaalisiksi. Vanhempienmukaan Williamsin oireyhtymää sairastavat japanilaislapset lähestyivätventovieraita ihmisiä epätodennäköisemmin kuin yhdysvaltalaiset.

Williamsin oireyhtymää sairastavat japanilaislapset jayhdysvaltalaislapset erosivat normaaleista, tyypillisesti kehittyneistälapsista samalla tavoin ja yhtä paljon, mutta normaalius ja tyypillinenkehitys olivat maissa erilaiset. Tämä osoittaa, miten kulttuuri saattaamuokata jopa ilmeistä ja voimakasta perinnöllistä taipumusta.

Copyright © 2007 by President and Fellows, Harvard College. All rights reserved.

Artikkelin sisältö vastaa yhdysvaltalaista hoitokäytäntöä.

Lähde:

Zitzer-Comfort C, et al. “Nature and Nurture: Williams Syndrome across Cultures,” Developmental Science (May 2007), Vol. 10, No. 3, in press.

Julkaistu: 23.7.2008
Kommentoi »