Terve.fi

Vanhempien Alzheimer riski lapsille

Vanhempien Alzheimer riski lapsille
Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan vaara sairastua Alzheimerin tautiin on paljon tavallista suurempi henkilöillä, joiden kummatkin vanhemmat ovat sairastaneet sitä.
Julkaistu: 11.3.2008

Tutkimukseen osallistui 297 yli 50-vuotiasta, joiden kummatkin vanhemmat olivat sairastaneet Alzheimerin tautia.

Yhdysvalloissa Alzheimerin tautiin sairastuu yleensä noin yksi kymmenestä yli 65-vuotiaasta, mutta Alzheimer-vanhempien jälkeläisillä sairaus oli joka viidennellä. Riski myös suureni iän myötä, ja 60-70-vuotiaista oli sairastunut jo joka kolmas ja yli 70-vuotiaista peräti neljä kymmenestä. Riski ei enää suurentunut, vaikka vanhempien lisäksi suvussa olisi ollut enemmänkin sairastuneita, mutta tällaisten sukujen jälkeläiset sairastuivat usein nuorina.

Osa yhteydestä selittyi apolipoproteiini E -geenin tietyllä muodolla, jonka tiedetään lisäävän Alzheimerin taudin riskiä, mutta se ei liittynyt kaikkiin tapauksiin.

Tutkijat uskovat, että arviot ovat alakanttiin, koska monet jälkeläiset olivat vielä alle 70-vuotiaita, ja monet heistä luultavasti sairastuvat myöhemmin.

Alzheimerin tautia sairastaa arviolta yli 70 000 suomalaista. Sairastumisriski suurenee iän myötä. Kun 60-64-vuotiaista noin prosentti sairastaa Alzheimerin tautia niin diagnoosi on jo 35-50 prosentilla yli 85-vuotiaista. Väestön ikääntyessä taudin odotetaan yleistyvän entisestään.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright © Kustannus Oy Duodecim 2007

Kommentoi »