Terve.fi

”Terveyspalvelujen TripAdvisor” avattiin Suomessa

”Terveyspalvelujen TripAdvisor” avattiin Suomessa
Totta kai tämä on kärjistys, jos maalataan mielikuvaa ”terveyspalveluiden TripAdvisorista tai Trivagosta”.
Julkaistu 1.2.2017

Totta kai tämä on kärjistys, jos maalataan mielikuvaa ”terveyspalveluiden TripAdvisorista tai Trivagosta”. Tänään avataan uusi eSairaala-palvelu, joka ei toki ole samanlainen kuin esimerkiksi TripAdvisor, mutta josta saa kuitenkin jonkinlaisen käsityksen vertaamalla tuttuihin verkkopalveluihin.

Uudella eSairaala.fi-sivustolla halutaan tuoda terveydenhuollon toimijoiden palvelutasoa näkyväksi ja läpinäkyväksi: esille nostetaan muun muassa ammattilaisten ja kansalaisten näkemyksiä terveydenhuollon yksiköistä. Aluksi mukana on julkisen sektorin yksiköitä.

Palvelua ei voi suoraan verrata TripAdvisorin tyyppisiin sivustoihin, joilla asiakkaat pääsevät pisteyttämään ja arvioimaan esimerkiksi hotelleja. Jonkinlaisen mielikuvan eSairaalasta kuitenkin saa, jos ajattelee tuttuja palveluja.

– Pähkinänkuoressa tiivistettynä eSairaalassa on kyse siitä, että haluamme yhdessä edistää läpinäkyvyyttä, varmistaa että raportointi on mahdollisimman hyvää ja saada kehittämiUuden palvelun kehittämisestä vastaa Flowmedik. Yhteistyökumppaneina ovat olleet muun muassa Suomen sairaanhoitajaliitto, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Rahoitusta on saatu muun muassa Tekesiltä.

Jonot, palvelu, laatu?

Kuinka kauan joutuu jonottamaan? Millaista on palvelu? Onko laatu sillä tasolla, millä sen omasta mielestä tulisi olla?

Esimerkiksi näistä halutaan tuoda esille yksilöiden näkemyksiä, niin terveydenhuollon ammattilaisten kuin potilaiden/asiakkaidenkin käsityksiä.

Onko ammattilaisella ja potilaalla samansuuntainen näkemys?

Palvelussa kerrotaan perustietoja julkisen terveydenhuollon yksiköistä, esimerkiksi terveyskeskuksista, aluesairaaloista ja keskussairaaloista. Avattaessa palvelu on vielä pilottivaiheessa, eikä kaikkia yksiköitä vielä löydy listauksesta, mutta tietoja täydennetään jatkuvasti, kertoo Rossing.

– Ajatuksena on tuoda esille myös jo olemassaolevaa julkista tietoa, esimerkiksi THL:n ja Kuntaliiton tuottamaa dataa helposti ymmärrettävässä muodossa.

Monenlaisten laatutietojen lisäksi palveluun aiotaan liittää muun muassa sähköiset ajanvarauspalvelut.

Sairaanhoitajien näkemykset mukana

Sairaanhoitajaliitto on lähtenyt mukaan yhdeksi yhteistyötahoksi, koska palveluun haluttiin mukaan myös ammattilaisten näkemys. Alkuvaiheessa sairaanhoitajien näkemyksiä on kerätty sivustolle sähköisellä kyselyllä.

– Onko asiakkailla erilainen vai samantapainen näkemys kuin ammattilaisella? Meidän jäsenkuntamme on osallistunut palvelun rakentamiseen sillä tavoin, että sairaanhoitajat ovat arvioineet omasta yksiköstään samoja asioita kuin asiakkaat: esimerkiksi laatua, jonotilannetta, palvelutasoa ja lisäksi omaa työhyvinvointia, valottaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

– Sairaanhoitajaliiton teettämässä hoitajien työolobarometrissa on huomattu, että hoitajien työhyvinvoinnin kannalta kaikkein tärkein osatekijä on korkeatasoinen hoidon laatu. Voi olettaa, että sellaisiin yksiköihin hakeutuvat myös potilaat hoitoon, joissa panostetaan henkilökunnan työhyvinvointiin.

Myös lääkärien näkemyksiä toivotaan

– Toivotaan, että sekä ammattilaiset että palveluita käyttävät kansalaiset lähtevät aktiivisesti liikkeelle tuomaan omaa näkemystään, sanoo Hahtela.

Rossing korostaa, että näkemyksiä toivotaan kaikilta, myös lääkäreiltä.

– Olen aiemmin työskennellyt Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä kehittämis- ja viestintäpäällikkönä ja nähnyt käytännössä sen, että terveydenhuollon ammattilaisilta löytyy iso määrä hyviä kehittämisajatuksia: heidän äänensä pitäisi saada isommin esille. Jos saamme ammattilaisen näkemyksen tueksi myös asiakkaan näkemystä ja tieto on läpinäkyvää, tämä luo myönteistä kehittämispainetta, sanoo Rossing.

– Yhteisenä toiveena on, että saadaan tietoa entistäkin läpinäkyvämmäksi, esimerkiksi koskien potilasvahinkoja. Tällä hetkellä tällaisia tietoja raportoidaan paljolti sairaanhoitopiiritasolla.

Rakennettu rivakasti

Uutta palvelu on rakennettu verrattain nopeasti, muutamassa kuukaudessa.

Osittain palvelu kuulostaa samantapaiselta kuin Palveluvaaka-sivusto, jonka pääkehittäjänä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Palveluvaa’an tavoitteena on, että ihminen voi sen avulla etsiä, verrata ja arvioida terveydenhuollon palveluita.

Rossingin mukaan myös THL:ään on oltu yhteyksissä, ja sieltä on suhtauduttu neutraalisti uuteen palveluun.

Johtaja: ”Pitkällä tähtäimellä voittavat kaikki”

”TripAdvisorin tyyppistä” avoimuutta painotetaan uudessa palvelussa: kaikki ovat tervetulleita kommentoimaan, mutta moderoinnilla aiotaan pitää huolta siitä, ettei asiattomuuksiin mennä.

– Lisääntynyt läpinäkyvyys saattaa alkuun tuntua raskaalta, mutta pitkällä tähtäimellä siinä voittavat kaikki, sekä asiakkaat että ammattilaiset, sanoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga palvelun tiedotteessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on mukana palvelun kehittämisessä yhtenä yhteistyökumppaneista.

Lähteet:

Rossingin ja Hahtelan puhelinhaastattelu 26.1.2017

Lue myös:

Kommentoi »