Terve.fi

Terveydenhuollon maksukatto ja toimeentulotuki

Terveydenhuollon maksukatto ja toimeentulotuki
Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto vuonna 2018-2019 on 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.
Julkaistu: 25.7.2018

Terveydenhuollon maksukatto

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sekä terveyden- että sosiaalihuollon laitoksissa. Seurantajakso on kalenterivuosi.
Karttumista seurataan itse terveyskeskuksesta saatavalla seurantakortilla. Maksukaton täytyttyä asiakas saa terveydenhuollon avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksu alenee..
Terveydenhuollon maksukatosta saa lisätietoja kunnan terveydenhuollosta ja potilastoimistoista.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä, jonka omat ja perheen tulot eivät riitä tarpeenmukaiseen toimeentuloon. Eläkkeensaajan on mahdollisuus saada toimeentulotukea ja toimeentulotuen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Asiakkaan tulee varata aika oman asuinalueensa sosiaalityöntekijälle.
Kommentoi »