Terve.fi

Syöpäriski selville varpaankynnestä

Syöpäriski selville varpaankynnestä
Varpaankynnet voivat tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan paljastaa ihmisen keuhkosyöpäriskin. Tutkimuksen mukaan varpaankynnestä otettu näyte on luotettava tapa selvittää henkilön nikotiinialtistustaso, ja korkeat nikotiinipitoisuudet kynsinäytteessä ovat yhteydessä huomattavasti kohonneeseen keuhkosyöpäriskiin.

Kalifornian yliopistossa tehdyssä ja American Journal of Epidemiology –lehden maaliskuun numerossa julkaistussa tapaus-verrokkitutkimuksessa tupakalle altistuminen haluttiin nimenomaan selvittää kynsinäytteiden perusteella, sillä sitä voidaan pitää luotettavampana nikotiinialtistustason mittarina kuin esimerkiksi kyselyitä.

Tutkimuksessa lähes 34 000 mieheltä kerättiin näyte varpaankynnestä vuonna 1987, jonka jälkeen koehenkilöitä seurattiin aina vuoteen 2000 saakka. Tuona aikana yhteensä 210 miestä sairastui keuhkosyöpään, ja heidän kynsinäytteitä verrattiin kaikkiaan 630 terveen miehen näytteisiin.

Näyteanalyysistä kävi ilmi, että keuhkosyövän saaneiden miesten kynsien nikotiinitasot olivat keskimäärin 0.95 nanogrammaa milligrammassa, kun terveillä miehillä lukemat olivat vain 0.25 nanogrammaa milligrammassa. Tutkijoiden mukaan suurimmat nikotiinimäärät kynsinäytteissä omanneilla miehillä olikin noin 3-4-kertainen riski saada keuhkosyöpä verrattuna miehiin, joiden näytteissä määrät olivat pienimmät.

Tulokset pysyivät samoina riippumatta siitä, millaista henkilöiden tupakankäyttö todellisuudessa oli ollut. Itse asiassa tutkimuksessa selvisikin, että jopa kymmenesosa miehistä, joiden näytteissä nikotiinipitoisuudet olivat suurimmat, ei ollut koskaan polttanut tupakkaa.

Tutkijoiden mukaan kynsinäyte on paljon luotettavampi tapa selvittää ihmisten altistumista tupakan haitoille kuin heidän itsensä ilmoittamat tupakan käyttömäärät. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että ihmiset helposti aliarvioivat tai valehtelevat todelliset poltettujen savukkeiden määrät, ja toisaalta jotkut vetävät tupakansavua syvemmälle keuhkoihin kuin toiset, jolloin altistuminenkin on eri luokkaa. Niin ikään täytyy huomioida, että tupakalle voi altistua muutenkin kuin polttamalla itse.

Vaikka nikotiini ei olekaan varsinainen karsinogeeni, antaa se kuvan siitä, miten paljon ihminen todellisuudessa on altistunut tupakan karsinogeeneille.

Lue lisää tupakan vaaroista:

Julkaistu: 17.3.2011
Kommentoi »