Hyvinvointi

Suuri suomalainen seksikysely paljastaa: näin suomalaisten seksikumppanien määrä jakautuu ikäryhmittäin

Miten monta seksikumppania suomalaisilla on keskimäärin? Minkä ikäisillä on eniten seksikumppaneita?

10.6.2011 Terve.fi

Suurimmalla osalla suomalaisista on ollut elämänsä aikana alle 10 seksipartneria, selviää Terve.fi -hyvinvointimedian sivustoilla tehdystä Suuresta suomalaisesta seksikyselystä 2011.

Kyselyn mukaan 15 prosentilla suomalaisista on ollut tähän mennessä yksi seksikumppani, noin viidesosalla 2-4 ja lähes neljäsosalla 5-10 seksikumppania.

Vain reilulla kolmasosalla (37 %) seksipartnerien määrä on ollut enemmän kuin 10, ja tästäkin osuudesta noin puolilla kumppanien määrä on ollut alle 20.

Seksipartnerien määrä ei kyselyn mukaan ole täysin suoraan verrannollinen vastaajan ikään, sillä seksikumppanien määrät pysyivät melko lailla samanlaisina kaikissa kyselyn ikäryhmissä, paitsi alle parikymppisten joukossa.

Suuren suomalaiseen seksikyselyyn vastasi lähes 1410 suomalaista.

Prosentuaalisesti eniten seksikumppaneita keski-ikäisillä

Prosentuaalisesti eniten seksikumppaneita kyselyssä paljastui olleen keski-ikäisillä, 41-49-vuotiailla, miehillä ja naisilla. Heistä peräti yli puolilla (54 %) seksipartnerien määrä oli vähintään 10. Tästä ikäryhmästä löytyi myös eniten niitä, joilla sänkykumppaneita elämän aikana oli kerääntynyt yli 50.

41-49-vuotiaiden jälkeen eniten seksikumppaneita oli ollut yllättäen 61-70-vuotiailla. Niin ikään heistä yli puolilla (52 %) oli ollut seksiä yli 10 partnerin kanssa. Näiden kahden ikäryhmän jälkeen Seksikyselyssä tulivat seksikumppanien määrän suhteen 31-40- ja 50-60-vuotiaat.  Heistä 46 prosentilla oli ollut vähintään 10 seksipartneria elämän aikana.

Jos Seksikyselyn tuloksissa tarkastellaan vähintään 20 ihmisen kanssa seksiä harrastaneiden määriä eri ikäryhmissä, nousee esille jälleen tietyn ikäiset henkilöt: 41-49-vuotiaat. Heistä kolmasosalla seksikumppaneita oli ollut vähintään 20.  Tämän ikäryhmän jälkeen eniten vähintään 20 ihmisen kanssa maanneita löytyy 50-60- sekä 31-40-vuotiaista. Molemmissa ikäryhmissä vähintään neljäsosalla seksipartnerien määrä ainakin 20 tai enemmän.

Naisilla enemmän seksikumppaneita kuin miehillä

Ehkä hieman yllättävää Suuren suomalaisen seksikyselyssä oli se, että tuloksien perusteella naisilla oli ollut enemmän seksikumppaneita kuin miehillä. Siinä missä miehistä suurimmalla osalla (24 %) seksikumppanien määrä oli 2-4, suurimmalla osalla naisista (24 %) vastaava luku oli 5-10. Naisten osuus oli miehiä suurempi myös yli 10, 20, 30 ja 40 seksikumppanin kanssa seksiä harrastaneiden keskuudessa, vaikkakaan erot eivät olleet kovin suuria. Ainoastaan yli 50 ihmisen kanssa seksiä harrastaneista enemmistö oli miehiä.

Seksikyselyyn vastanneista seksiä harrastamattomien osuus oli niin ikään miesten kohdalla suurempi kuin naisten. Kyselyyn vastanneista naisista kaksi prosenttia oli neitsyitä, kun miehistä viidellä prosentilla oli poikuus tallella.

Sukupuolten välisiä eroja eivät selittäneet edes ikäerot, sillä miesten osuus yli 30-vuotiaissa oli naisia suurempi. Yli kolmikymppisten keskuudessahan seksikumppanien määrä oli kyselyn yhteenvedossa suurinta.

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi