Terve.fi

Pieni penis huolestuttaa

Pieni penis huolestuttaa
Julkaistu 16.10.2012

Nämä tiedot käyvät ilmi Väestöliiton juuri julkistetusta Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä -raportista. Liiton tiedote kertoo, että pojat pohtivat miehen normaalia mittaa ja kaipaavat ennustuksia sille, koska ovat sen saavuttaneet. Lisäksi pojat kaipaavat mahdollisimman realistista ja aitoa tietoa seksuaalisuudesta jo ala-asteella.

Raportissa on selvitetty etenkin yläasteikäisten poikien ajatuksia ja huolenaiheita.

Pystyykö tällä tuottamaan nautintoa?

Tiedote kiteyttää raportin tuloksia niin, että pojat ovat erityisen huolissaan omasta seksuaalisesta riittävyydestään. Huoli kiteytyy poikien pelkoon siitä, että heillä on ja tulee aina olemaankin liian pieni penis. Tämä ei heidän mielestään takaa heille riittävää seksuaalista toimintakykyä eli nautinnon tuottamista itselle ja kumppanille.

Pojat pohtivat paljon miehen normaalia mittaa ja sitä, saavuttavatko he sen. Ison koon lisäksi voimakasta karvoitusta pidetään usein merkkinä tosi miehuudesta. Pojat kaipaavat myös ennustuksia omasta kasvustaan ja olisivat itse innokkaita vaikuttamaan fyysiseen muutokseensa.

- Mittaaminen ja ennätykset liittyvät poikien elämään ja ne ilmentävät aikuiseen miehisyyteen liittyvää kilpailullisuutta. Pieneksi pojaksi jääminen on kauhistuttava ajatus. Se saattaa olla hyvin poikaerityinen pelko, toteaa tutkija Anna Anttila Väestöliiton tiedotteessa.

Toimintaa, tekemistä ja ennätyksiä

Tutkimusprofessori Osmo Kontula, raportin tuottaneen PoikaS-hankkeen vetäjä, sanoo poikien kokevan, etteivät he saa ajoissa sellaista seksuaaliopetusta, jota kaipaisivat.

- Useimpien poikien mukaan ehkäisy- ja sukupuolitauteja koskevat asiat olivat olleet heidän tiedossaan jo paljon yläkoulun seksuaaliopetustunteja aikaisemmin, vaikka heidän mielikuvat omasta osaamisestaan ovatkin usein virheellisiä, Kontula toteaa tiedotteessa.

Tutkimuksen nettikyselyyn vastanneista pojista kaksi kolmasosaa olisi halunnut, että koulun seksuaaliopetus alkaisi jo ennen yläastetta ja sen seitsemättä luokkaa. Melkein puolet kaikista vastaajista olisi sijoittanut seksuaaliopetuksen alkamaan viidennellä tai kuudennella luokalla.

– Pojat arvostavat toimintaa, tekemistä ja ennätyksiä, toteaa Kontula.

Poikien seksuaaliopetuksen onnistumisen kannalta olisi tärkeää sisällyttää heille todellisia ja ajankohtaisia seurusteluun ja seksiin liittyviä tilanteita opetukseen. Opetuksen tärkeä sisältö ja tehtävä on saada pojat ja tytöt sekä ymmärtämään paremmin toisiaan että ylipäätään sukupuolta, siis erilaista mieheyttä ja naiseutta.

Käytännön keinoina opetuksen tehostamiseksi voisivat hänen mielestään olla oivaltava roolikeskustelu, interaktiivinen peli, opettajille etukäteen toimitettavat anonyymit kysymykset, nykyistä visuaalisemmat oppimateriaalit ja vaikkapa poikien itsensä tuottama nettimateriaali.

PoikaS-hanke rullaa

Väestöliiton tuore raportti on PoikaS-hankkeen työn tulosta. Hanke polkaistiin käyntiin vuosi sitten Raha-automaattiyhdistyksen tukemana. Tavoitteena on edistää poikien seksuaalista hyvinvointia ja helpottaa heidän kasvuaan miehiksi.

Tuoreen raportin aineistot on kerätty tiedotteen mukaan muun muassa henkilökohtaisin haastatteluin, esseekirjoituksin ja nettikyselyllä.

3 kommenttia