Terve.fi

Pidä muistisi kunnossa kuntoutuksen avulla

Pidä muistisi kunnossa kuntoutuksen avulla
Iäkkäiden terveiden aikuisten tiedetään hyötyvän muistitoimintojen harjoittamisesta.
Julkaistu: 24.7.2009

Australialaistutkimuksen mukaan varhaisesta muistikuntoutuksesta hyötyvät myös ne ikäihmiset, joilla on jo todettu lieviä muistihäiriöitä.

Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry – lehdessä julkaistussa tutkimuksessa 52 lievistä kognitiivisista muistihäiriöistä kärsivää ja heidän perheenjäsentään satunnaistettiin kuntoutus- ja kontrolliryhmään. Tutkittavia arvioitiin muun muassa arkielämän muistisuoritusten ja käytettyjen muististrategioiden perusteella. Arvioinnit tehtiin seurannan alussa sekä kahden viikon ja neljän kuukauden kuluttua.

Tuloksista ilmeni, että muistikuntoutusryhmään kuuluvien arkielämän muistitehtävissä suoriutumisessa tapahtui selkeää parantumista. Koehenkilöt eivät kuitenkaan itse arvioineet, että heidän muistinsa arkielämän tehtävissä olisi kohentunut. Lisäksi erilaisten muististrategioiden tunteminen ja niiden käyttäminen lisääntyivät kuntoutuksen jälkeen, kuten myös perheenjäsenten muististrategioiden tuntemus.

Kaiken kaikkiaan varhain aloitettu muistikuntoutus näyttäisi auttavan lievistä muistihäiriöistä kärsiviä minimoimaan arkielämän muistihäiriöitä.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright © Kustannus Oy Duodecim 2009

Kommentoi »