Terve.fi

Oppimisvaikeudet - mitä vanhempien on hyvä tietää

Oppimisvaikeudet - mitä vanhempien on hyvä tietää
Noin 20% kaikista koululaisista on erityisen tuen tarpeessa kouluopinnoissaan. Kaikilla heillä ei ole varsinaisia oppimisvaikeuksia. Opiskelun tuen tarve saattaa liittyä esimerkiksi vaikeaan perhetilanteeseen, joka heijastuu oppimiseen.
Julkaistu 27.10.2009

Kun on paha mieli tai ahdistaa, ei halua, ei jaksa eikä kykene oppimaan.

Mitä sitten ovat varsinaiset oppimisvaikeudet? Ne ovat tutkijoiden mukaan taustalla yli puolessa kaikista erilasista vaikeuksista, mitä oppimiseen voi liittyä. Niitä voidaan luokitella monella tavalla ja niitä myös hoidetaan monilla eri tavoilla. Oppimisvaikeudet on eräänlainen pääotsikko, jonka alle mahtuu monenlaista vaivaa. Ne voidaan jakaa

  • laajuuden: laaja-alaiset tai kapea-alaiset
  • vaikeusasteen: lievä, kohtalainen tai vaikea-asteinen
  • laadun perusteella

Laadulliset vaikeudet voidaan jakaa näin:

  • Kielelliset
  • Visuaaliset, hahmottamiseen ja näköaistiin liittyvät
  • Tarkkaavaisuuteen liittyvät
  • Ilmenevät kyvyssä ohjata omaa toimintaa
  • Sosiaaliset

Kieleen, sen kehitykseen, puheeseen ja lukemiseen liittyvät oppimisvaikeudet ovat niitä kaikkein tavallisimpia. Myös tarkkaavaisuuteen ja oman toiminnan ohjaukseen liittyvät vaikeudet ovat hyvin tavallisia. Lapsella voi olla vaikeuksia vain yhdellä oppimisen alueella. Tai kaikilla niistä.

Oppimisvaikeudet ovat voimakkaasti periytyviä. Jos lapsen vanhemmista tai lähisukulaisista löytyy joku, joka on painiskellut koulussa oppimisvaikeuksien kanssa, asiaa kannattaa seurata tarkemmin.

Hoitamattomana ja tunnistamattomana oppimisvaikeudet voivat murentaa lapsen itsetunnon, masentaa, aiheuttaa häiriökäyttäytymistä tai eristäytymistä. Lapsi tuntee itsensä riittämättömäksi tehtäviensä äärellä. Tänä päivänä oppimisvaikeuksien tueksi on olemassa monenlaisia keinoja.

Oppimisvaikeudet eivät kerro mitään lapsen älykkyydestä, lahjakkuudesta tai ihmisarvosta. Ne ovat yllättävän tavallisia, omalle kohdalle sattuessa välillä työläitä, mutta haasteet ovat voitettavissa.

Oppimisvaikeuksien määrä näyttää kasvaneen viimeisinä vuosikymmeninä. Syitä on monia. Kouluissa seurataan asiaa tarkemmin, kuin pari vuosikymmentä sitten. Lääketieteen kehittyessä yhä pienemmät keskoset saadaan pelastettua elämälle. Yhteiskunnan ja koululaitoksen vaatimustaso on kasvanut ja pienetkin vaivat tulevat näkyviin helpommin.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Kommentoi »