Terve.fi

Nais- vai mieslääkäri? Onko sillä väliä, kertoo tutkimus

Nais- vai mieslääkäri? Onko sillä väliä, kertoo tutkimus
Julkaistu: 29.3.2013

Äskettäin julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa on selvitetty, vaikuttaako lääkärin sukupuoli potilaiden kuolleisuuteen ja terveydenhuollon käyttötiheyteen eli tätä myöten kustannuksiin.

Kävi ilmi, ettei sukupuolella ole vaikutusta potilaiden kuolleisuuteen eikä terveydenhuollon käyttötiheyteen: lääkemääräysten määriin, sairaala- ja päivystyskäynteihin sekä vastaanottokäynteihin.

Kerro oma mielipiteesi gallupissa

- Tulokset viittaavat siihen, ettei lääkärin sukupuolella ole merkittävää vaikutusta terveydenhuollon käyttöön ja kuolleisuuteen kansallisella tasolla, kirjoittavat yhdysvaltalaistutkijat.

Tulokset on julkaistu the Journal of the American Board of Family Medicinessä.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu Medscapen jutun mukaan esimerkiksi, että naislääkärit ovat taipuvaisempia omistautumaan potilaskeskeiselle kommunikaatiolle ja että he ovat miehiä todennäköisempiä tarjoamaan esimerkiksi mammografiaa ja muita kuolleisuutta ehkäiseviä tutkimuksia naisille.

Uudet tulokset kuitenkin kertovat yhdysvaltalaisen aineiston pohjalta, ettei siinä ole merkittäviä eroja, miten mies- ja naislääkärien potilaista aiheutuu kustannuksia.

- Meidän tuloksemme viittaavat siihen, että jos halutaan pitää kulut ja kuolleisuusriski kurissa, ei ole mitään syytä suosia lääkärien rekrytoinnissa kumpaakaan sukupuolta erityisesti, sanoo päätutkija, professori Anthony Jeran UC Davisista Medical Newsin uutisessa.

Tutkimus: Jerant Anthony, Bertakis D. Klea, Joshua J. Fenton, Franks Peter. Gender of Physician as the Usual Source of Care and Patient Health Care Utilization and Mortality. doi 10.3122/jabfm. 2013.02.120198 J Am Board Fam Med March-April 2013 vol. 26 no. 2 138-148

Lue myös:

3 kommenttia