Terve.fi

Näin syntymäjärjestys vaikuttaa lasten älykkyyteen

Näin syntymäjärjestys vaikuttaa lasten älykkyyteen
Lasten syntymäjärjestys aiheuttaa usein kilpailua perheiden sisällä, mutta sillä saattaa olla tekemistä myös lapsen persoonallisuuden ja älykkyyden kanssa, todetaan tuoreessa amerikkalaistutkimuksessa.
Julkaistu 16.8.2010

Msnbc.comin uutisen mukaan tutkijat havaitsivat, että esikoisetovat tyypillisesti älykkäämpiä, kun taas nuoremmat sisarukset saavat koulustaparempia arvosanoja ja ovat ulospäinsuuntautuneempia.

Tutkimustulokset antavat lisävaloa jo pitkään jatkuneellekiistalle siitä, onko lasten syntymäjärjestyksellä ylipäätään merkitystä tämänelämään. Asian tiimoilta on tehty paljon tutkimuksia, mutta selkeäänjohtopäätökseen ei ole vielä päästy.

New Yorkissa sijaitsevan Adelphi yliopiston tutkimustavarten tutkija Tiffany L. Frank haastatteli 90 paria yläaste-ikäisiäsisaruksia. Heitä pyydettiin arvioimaan omaa älykkyyttään, työmoraaliaan jakoulumenestystään verrattuna sisaruksiinsa sekä raportoimaan omat arvosanansa.Tutkijat tekivät myös omat koulumenestystä mittaavat testinsä todentaakseenoppilaiden omat arviot.

Vaikka esikoiset näyttivät menestyvän älyllisissä tehtävissäparemmin, nuoremmilla sisaruksilla oli kaiken kaikkiaan paremmatkouluarvosanat. Tutkijat uskovat esikoisten menestyneen paremmin testeissä,sillä jossain elämänsä vaiheessa he ovat saaneet vanhempiensa kaiken huomion.

Nuorempien sisarusten puolestaan uskottiin saaneen parempiaarvosanoja koulusta, koska he saivat apua vanhemmilta sisaruksiltaan, jotkaolivat jo opetelleet tietyt perusasiat. Tämän lisäksi myöhemmin syntyneillänäytti olevan enemmän tarvetta kilpailuhenkisyyteen ja vanhempien sisarustenvoittamiseen, jotta he saisivat vanhemmiltaan enemmän huomiota.

Esikoiset perfektionisteja, nuoremmat avoimempia

Toisessa persoonallisuutta tutkineessa kokeessahaastateltiin 76 paria yläaste-ikäisiä sisaruksia. Nuoret arvioivat omaapersoonallisuuttaan tutkimusta varten kehitetyillä kysymyksillä. Myöhemminsyntyneiden lasten todettiin olevan sosiaalisempia, menevämpiä,herkkätunteisempia, anteeksiantavampia ja avoimempia uusille kokemuksille kuinesikoisten, joiden huomattiin olevan enemmän täydellisyyteen pyrkiviä.

 

Useimmissa aiemmin tehdyissä tutkimuksissasyntymäjärjestystä on tutkittu eri perheiden lasten välillä. Eräässä tutkimuksessamuun muassa tutkittiin olivatko Yhdysvaltain presidentit, Nobel voittajat jaNASA:n astronautit esikoisia vai myöhemmin syntyneitä. Tutkimuksesta ilmeni,että selkeästi suurin osa heistä oli esikoislapsia. Tämän kaltaisissatutkimuksissa ei Frankin mukaan kuitenkaan otettu huomioon muiden sisarusten vaikutusta,kuten mahdollista sisarusten välistä kilpailua.

Tutkimustulokset antavat hieman lisätietoa siitä, mitensuuri merkitys sisaruussuhteilla lapsiin on. Asia saa yleensä vähemmänhuomiota kuin äiti-lapsi- ja isä-lapsisuhde. Tutkimus viittaa myös siihen, ettäjotkin sisarusten väliset synnynnäiset erot ovat olemassa vaikka vanhemmatkasvattaisivat lapset miten tasavertaisesti tahansa.

Lue lisää:

Keskustele:

Kommentoi »