Terve.fi

Mikä on ennenaikainen siemensyöksy?

Mikä on ennenaikainen siemensyöksy?
Ennenaikaisella siemensyöksyllä tarkoitetaan yleistä seksuaalista toimintahäiriötä. Ennenaikainen siemensyöksy vaikuttaa niin mieheen, kumppaniin kuin parisuhteeseen.
Teksti
Julkaistu: 13.5.2009

Ennenaikainen siemensyöksy

Ennenaikainen siemensyöksy on yleinen seksuaalinen toimintahäiriö, jota saattaa esiintyä ensimmäisestä seksuaalisesta kokemuksesta alkaen tai se voi kehittyä myöhemmin. Ennenaikaisen siemensyöksyn yleisyyttä arvioivien tutkimusten mukaan 4-30 % miehistä on kärsinyt ennenaikaisesta siemensyöksystä jossakin elämänsä vaiheessa1.
Ennenaikaisen siemensyöksyn hoidon asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tila koostuu kolmesta pääoireesta: aika yhdynnän alkamisesta siemensyöksyyn on lyhyt, siemensyöksyä ei pystytä kontrolloimaan ja siemensyöksyyn liittyy negatiivisia tunteita tai ahdistuneisuutta. Ennenaikainen siemensyöksyä esiintyy yhtä paljon kaikissa ikäryhmissä 2.
Kansainvälisen seksuaalilääketieteellisen yhdistyksen (International Society for Sexual Medicine, ISSM) määritelmän mukaan ennenaikainen siemensyöksy on “miehen seksuaalinen toimintahäiriö, jolle on ominaista ejakulaatio, joka aina tai lähes aina tapahtuu noin minuutissa yhdynnän aloittamisesta tai ennen yhdyntää, kyvyttömyys viivyttää ejakulaatiota kaikissa tai lähes kaikissa yhdynnöissä ja josta seuraa negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, huolestuneisuutta, turhautumista ja/tai seksikontaktien välttämistä” 3.

Ennenaikaisen siemensyöksyn syyt

Fysiologisten ja psyykkisten tekijöiden yhdistelmän katsotaan vaikuttavan siemensyöksyn mekanismiin [4, 5]. Tutkimusten mukaan serotoniinilla on keskeinen merkitys siemensyöksyn ajoituksessa [4-6]. Serotoniini on aivojen välittäjäaine, joka säätelee myös unta, ruokahalua ja mielialoja sekä ehkäisee kipua.
Miehen seksuaaliseen reaktiosarjaan kuuluu viisi vaihetta: (ks. kuvio 2)
 1. Seksuaalinen halukkuus
 2. Kiihottuminen (erektio syntyy)
 3. Tasannevaihe
 4. Kliimaksi/Orgasmi
 5. Laukeaminen (kliimaksia/orgasmia seuraava rentoutuminen, jonka aikana seksuaalinen kiihottuminen ei ole mahdollista)
Kuvio 1 – Miehen normaali seksuaalinen reaktiosarja (Kuvassa nuolten mukaisessa järjestyksessä: Seksuaalisen mielenkiinnon herääminen/Stimulaatio > Peniksen paisuminen -> Voimakas kiihottuminen/erektio -> Penetraatio -> Siemensyöksy ja orgasmi -> Peniksen veltostuminen) (Vaiheet: Kiihottuminen, Tasannevaihe, Orgasmi, Laukeaminen)
Kuvio 2 – Ennenaikaisen siemensyöksyn vaikutukset miehen normaaliin seksuaaliseen reaktiosarjaan (Kuvan tekstit ylh. alas: Ennenaikainen siemensyöksy vs. normaali reaktiosarja, Nopea siemensyöksy ja orgasmi, Lyhyt tasannevaihe, Jyrkkä kiihottumisvaihe) (pun. käyrä: ennenaikainen siemensyöksy, vihr. käyrä: normaali reaktiosarja)
Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsivillä miehillä ejakulaatioprosessi on samanlainen kuin muilla miehillä, mutta se tapahtuu nopeammin ja on huonommin hallittavissa 2 (ks. kuvio 2). Jotkut miehistä voivat luulla ennenaikaista siemensyöksyä erektiohäiriöksi, koska erektion ylläpitäminen ei ole mahdollista seksuaalisen reaktiosarjan laukeamisvaiheessa.

Ennenaikaisen siemensyöksyn vaikutukset

Ennenaikainen siemensyöksy vaikuttaa merkittävästi mieheen, tämän kumppaniin ja parisuhteeseen. Tila voi vaikuttaa myös seksuaaliseen tyydytykseen, seksisuhteisiin, minäkuvaan ja elämänlaatuun yleensä 2.
Yli 12 000 miehen kyselytutkimus osoitti, että ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsivillä miehillä oli merkittävästi huonompi seksuaalinen toimivuus kuin miehillä, jotka eivät kärsi ennenaikaisesta siemensyöksystä 2. Tilasta kärsivillä miehillä oli myös huonompi itsetunto, enemmän ahdistuneisuutta ja häpeäntunteita. Lisäksi he olivat enemmän huolissaan ihmissuhteistaan tai jopa välttelivät suhteita. Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsivien miesten elämänlaatu ja yleinen terveydentila olivat huonompia kuin muilla miehillä. Miehet luokiteltiin ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsiviksi ja otettiin tutkimukseen kyselyn perusteella, jossa vastaajat totesivat siemensyöksyn heikon tai olemattoman hallinnan sekä kertoivat ennenaikaisen siemensyöksyn aiheuttavan ahdistuneisuutta heille itselleen, seksikumppanilleen tai molemmille.
Tilasta kärsivän miehen lisäksi ennenaikaisella siemensyöksyllä on yleensä kielteisiä vaikutuksia kumppaniin ja parin seksisuhteeseen 7. Kumppaneita ahdistaa miehen seksuaalisen kyvykkyyden puutteen lisäksi se, että läheisyys keskeytyy yleensä nopeasti ja toivottua aikaisemmin.

Ennenaikaisen siemensyöksyn diagnosoiminen

Oikean hoitotavan valitsemisen kannalta on tärkeää tunnistaa ennenaikaisen siemensyöksyn ja erektiohäiriön erot 9. Erektiohäiriölle on ominaista kyvyttömyys saavuttaa tai ylläpitää erektiota. Vaiva on tyypillinen ikääntyvillä miehillä 10. Mies voi kärsiä samaan aikaan sekä ennenaikaisesta siemensyöksystä että erektiohäiriöstä.
Ennenaikainen siemensyöksy on harvoin todettu ja hoidettu vaiva, 11 ja monet miehet jättävät hakeutumatta lääkärin hoitoon. Tutkimusten mukaan hoitoon hakeutumattomuudelle on useita syitä, kuten häpeä ja leimautumisen pelko, tietämättömyys tilan yleisyydestä tai haluttomuus keskustella seksiasioista lääkärin kanssa [9, 11]. Tilannetta vaikeuttaa se, että lääkäreistä on monesti vaikeaa ottaa seksuaaliterveys puheeksi potilaiden kanssa [9, 11].
Ennenaikainen siemensyöksy saatetaan diagnosoida miehen tai kumppanin tuotua asia suoraan esille tai tunnistaa parisuhdevaikeuksista keskustellessa. Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsiviltä miehiltä on syytä kartoittaa seksuaalisiin toimintahäiriöihin liittyvät riskitekijät, kuten sisäeritysrauhasten toimintahäiriöt, sydän ja verisuonisairaudet ja virtsatieoireet etenkin, jos kyseessä on ikääntyvä mies 6.

Ennenaikaisen siemensyöksyn tämänhetkiset hoitokeinot

Ennenaikaisen siemensyöksyn hoitokeinoilla olisi pyrittävä ennen kaikkea parantamaan siemensyöksyn hallittavuutta. Paremman siemensyöksyn hallinnan ansiosta miehen ja kumppanin seksuaalinen tyydytys voi kohentua ja ennenaikaiseen siemensyöksyyn liittyvät ahdistuneisuuden tunteet tai parisuhdeongelmat saattavat vähentyä.
Ennenaikaisen siemensyöksyn tämänhetkisiä hoitomuotoja ovat käyttäytymisterapia, ulkoiset hoitokeinot, kondomit ja jotkin lääkkeet. Yleisin tämänhetkisistä hoitomuodoista on todennäköisesti käyttäytymistekniikoiden hyödyntäminen. Kyseessä ovat käytännön harjoitteet, joiden tarkoituksena on opettaa potilasta hallitsemaan siemensyöksyä. Harjoitteet perustuvat käsitykseen, että seksuaaliseen kiihottumiseen reagointia ja ejakulaatiorefleksiä voidaan muokata [6, 12]. Käyttäytymistekniikoiden pitkäaikaisesta tehosta on kuitenkin vain vähän näyttöä 12. Tilaa hoidetaan myös ulkoisesti käytettävillä puuduttavilla voiteilla ja suihkeilla, joista on hyötyä joillekin miehille [12, 13]. Valmisteet kuitenkin heikentävät tuntoherkkyyttä ja voivat vähentää sekä miehen että kumppanin seksikokemuksen tyydyttävyyttä.
Tällä hetkellä tutkitaan uusia hoitomuotoja, jotka saattavat tarjota vaihtoehtoja enneaikaisesta siemensyöksystä kärsiville miehille. Äskettäin tämän häiriön hoitoon on hyväksytty lääkehoito.  
Kirjallisuusviitteet
 1. Grenier, G. and Byers, E.S. The relationships among ejaculatory control, ejaculatory latency, and attempts to prolong heterosexual intercourse. Arch Sex Behav, 1997. 26(1): p. 27-47.
 2. Porst, H., et al., The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) survey: prevalence, comorbidities, and professional help-seeking. Eur Urol, 2007. 51(3): p. 816-23; discussion 824.
 3. McMahon, C.G., et al., An evidence-based definition of lifelong premature ejaculation: report of the International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for the Definition of Premature Ejaculation. BJU Int, 2008
 4. Donatucci, C.F., Etiology of ejaculation and pathophysiology of premature ejaculation. J Sex Med, 2006. 3 Suppl 4: p. 303-8.
 5. Wolters, J.P. and Hellstrom, W.J. Current concepts in ejaculatory dysfunction. Rev Urol, 2006. 8 Suppl 4: p. S18-25.
 6. Palmer, N.R. and Stuckey, B.G. Premature ejaculation: a clinical update. Med J Aust, 2008. 188(11): p. 662-6.
 7. Riley, A. and Riley, E. Premature ejaculation: presentation and associations. An audit of patients attending a sexual problems clinic. Int J Clin Pract, 2005. 59(12): p. 1482-7.
 8. Rosenberg, M.T. and Sadovsky, R. Identification and diagnosis of premature ejaculation. Int J Clin Pract, 2007. 61(6): p. 903-8.
 9. Laumann, E.O., Paik, A. and Rosen, R.C. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. Jama, 1999. 281(6): p. 537-44.
 10. Sotomayor, M., The burden of premature ejaculation: the patient’s perspective. J Sex Med, 2005. 2 Suppl 2: p. 110-4.
 11. Riley, A. and Segraves, R.T. Treatment of premature ejaculation. Int J Clin Pract, 2006. 60(6): p. 694-7.
 12. Morales, A., Barada, J. and Wyllie, M.G. A review of the current status of topical treatments for premature ejaculation. BJU Int, 2007. 100(3): p. 493-501.
 13. McMahon, C., et al., Abstract of the joint congresses of the European and International Societies of Sexual Medicine December 7–11 2008, Brussels, Belgium. Efficacy and Safety of Dapoxetine for Premature Ejaculation: Integrated Analysis of 5 Phase 3 Trials. J Sex Med, 2009. in press
Kommentoi »