Terve.fi

Lukihäiriön voi torjua jo ennen lukemaan oppimista

Lukihäiriön voi torjua jo ennen lukemaan oppimista
Julkaistu: 13.4.2012

Tutkijoiden mukaan visuaaliset häiriöt ennustavat lukemisongelmista paljon ennemmin kuin kielelliset kyvyt ennen lukemaan oppimista.

Tutkijat ovat sitä mieltä, että tulokset päättävät pitkään kestäneen keskustelun siitä, mistä lukihäiriö johtuu. He uskovat, että tulosten avulla löytyy uusi keino tunnistaa lukihäiriö varhain ja puuttua siihen.

Tutkijat tarkkailivat italiaa puhuvia lapsia kolmen vuoden ajan esikouluikäisistä toiselle luokalle.

Tutkijatiimi määritteli lasten kyvyn erotella oleellista tietoa epäoleellisesta pyytämällä heitä valitsemaan tiettyjä symboleja häiriötekijöiden keskeltä. Lisäksi lapset osallistuivat testeihin, joissa piti tunnistaa tavuja, testattiin verbaalista lyhytaikaista muistia sekä nopeaa värien nimeämistä. Myöhemmin tutkijat tarkkailivat myös lasten lukutaitoa.

Tulosten mukaan lapsilla, joilla oli alun perin ongelmia visuaalisen tarkkaavaisuuden kanssa, oli myös eniten ongelmia lukemisessa.

Tutkijat uskovat, että yksinkertaiset visuaaliset tehtävät parantaisivat lukihäiriön varhaista tunnistamista niillä lapsilla, joilla on häiriöön riski. Näillä lapsilla lukihäiriötä voitaisiin ehkäistä visuaalisen tarkkaavaisuuden tukiopetuksella, ennen kuin he oppivat lukemaan.

Lue myös:

Kommentoi »