Terve.fi

Liikunnalla voidaan ehkäistä silmänpohjan ikärappeumaa

Liikunnalla voidaan ehkäistä silmänpohjan ikärappeumaa
Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin syy iäkkäiden näkövammaisuuteen. Silmänpohjan ikärappeumalla sekä sydän- ja verisuonitaudeilla on samoja riskitekijöitä. Liikunnalla voidaan vähentää sydän- ja verisuonitautiriskiä, mutta sen tehosta ehkäistä myös silmänpohjan ikärappeumaa on tehty vain vähän tutkimuksia.

Yhdysvaltalaiseen tutkimukseen osallistui lähes 4 000 miestä ja naista, jotka olivat 43 -86-vuotiaita. Osallistujien näköä seurattiin 15 vuoden ajan viiden vuoden välein. Silmänpohjista otettiin stereoskooppisia värikuvia, joista määritettiin pigmenttimuutokset, pehmeät drusenit ja geografinen atrofia. Osallistujien liikkuminen selvitettiin kyselyllä, joka tehtiin alkutarkastuksen yhteydessä.

Kun ikä, sukupuoli, aikaisempi niveltulehdus, systolinen verenpaine, painoindeksi, tupakointi ja koulutus otettiin huomioon, näytti siltä, että liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa harrastaneille kehittyi muita selvästi harvemmin silmänpohjan ikärappeuma. Riskisuhde oli vain 0,3. Liikkuminen ei sen sijaan ollut yhteydessä varhaiseen silmänpohjan ikärappeumaan eikä puhtaaseen geografiseen atrofiaan.

Tutkimuksen rajoituksina mainitaan mm. se, että osallistujien todellisesta liikkumisesta eikä liikuntaharrastuksen kestosta ollut tietoa.

Näyttää kuitenkin siltä, että liikunnalla voidaan riippumatta painoindeksistä tai muista riskitekijöistä jossakin määrin ehkäistä silmänpohjan ikärappeumaa.

Tällä palstalla julkaistaan Coronaria Media Oy:n terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja referaatteja kiinnostavista tutkimuksista.

Julkaistu: 2.1.2007
Kommentoi »