Terve.fi

Lasten tunne-elämän vaikeudet ja käytöshäiriöt lisääntyvät isän masennuksen myötä

Lasten tunne-elämän vaikeudet ja käytöshäiriöt lisääntyvät isän masennuksen myötä
Julkaistu 20.12.2011

Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Pediatrics-lehdessä, ja ne perustuvat yli 21 000 yhdysvaltalaisaikuisen kyselytutkimukseen. Masennusoireiden lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan 5-17-vuotiaiden lastensa käytöstä ja tunne-elämän vaikeuksia.

Vastausten perusteella perheen lapsilla oli käytös- ja tunnevaikeuksia todennäköisemmin, jos heidän isänsä kärsi masennusoireista. Myös isän muut mielenterveysongelmat liittyivät lasten vaikeuksiin.

Isän masennukseen liittyvä vaikutus oli pienempi kuin äidin masennuksen, mutta silti riittävä, jotta sillä voi olla käytännön merkitystä lasten mielenterveyteen. Eniten vaikeuksia oli kuitenkin perheissä, joissa sekä äiti että isä olivat masentuneita. Tällaisten perheiden lapsista joka neljännellä oli käytöksen ja tunne-elämän vaikeuksia.

Yhdessä aiempien tutkimusten kanssa tulokset kannustavat kiinnittämään erityistä huomiota lapsiperheiden vanhempien masennusoireisiin. Lasten oireet voivat vähentyä nopeastikin, kun vanhemman masennus paranee, tutkimuksista tiedetään.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2011

Lue lisää:

Kommentoi »