Hyvinvointi

Lapsen temperamentti ja koulumenestys

Lapsen synnynnäinen temperamentti vaikuttaa koulumenestykseen. Lue, mitä temperamentti on ja mistä se koostuu?

Teksti Terve Media Oy
26.10.2009 Terve.fi

Lapsen synnynnäinen temperamentti vaikuttaa koulumenestykseen. Kaikki ei olekaan kiinni älykkyydestä, lahjakkuudesta, hyvästä tai huonosta opetuksesta. Vaikka nämä asiat ovat osa kokonaisuutta, paljon voidaan selittää luontaisilla temperamenttieroilla.

Koululla laitoksena on vielä huonosti keinoja ottaa yksilöllisyyttä huomioon temperamenttiasioissa. Se johtuu enimmäkseen siitä, että lasten temperamenttieroja on tutkittu vasta suhteellisen lyhyen aikaa.

Koulu on kuitenkin se paikka, jossa temperamentin vaikutus ihmisen elämään on kaikkein suurin. Koulun pitää niin sanotusti solahtaa putkeen, jotta loppuelämäkin sujuu mahdollisimman hyvin. Nykytutkimuksen valossa temperamentti on yksi oppimisen kivijaloista.

Mitä temperamentti on ja mistä se koostuu?

Temperamentti on tapa reagoida ympäristöön ja asioihin, valmius toimia tietyllä tavalla. Se koostuu monista erilaisista piirteistä, jotka ovat ihmiselle synnynnäisiä. Se tekee meistä yksilöitä suhteessa maailmaan ja muihin ihmisiin. Hyvää ja huonoa temperamenttia ei ole. On vain erilaisia piirteitä, jotka vaikuttavat yksilön elämässä ja erilaisissa tilanteissa.

Joitakin ominaisuuksia, joiden suhteen ihmiset eroavat toisistaan temperamentiltaan:

  • Aktiivisuus. Voima tai nopeus, millä ihminen toimii. Koululaisilla erot näkyvät helposti tavassa liikkua, pysytellä paikoillaan, antaa muiden keskittyä töihinsä, tehdä omat työnsä.
  • Emotionaalisuus. Kuinka hän suhtautuu elämään, stressaantuuko, onko optimistinen ja iloinen vai taipuvainen huonotuulisuuteen.
  • Sosiaalisuus. Kuinka seurallinen ihminen on, haluaako hän olla tekemisissä muiden kanssa. Pystyykö hän tulkitsemaan helposti toisten sosiaalisia viestejä.
  • Ärsyyntymisen kynnys. Jotkut kiukustuvat ampiaisten tavoin pienestäkin liikkeestä, toisia saa kiusata oikein urakalla saadakseen jonkinlaisen reaktion aikaan.
  • Intensiivisyys. Kuinka voimakkaasti ilmaisee tunteensa, silloin kun niitä on.
  • Sopeutuvuus. Ohjeisiin, sääntöihin, erilaisiin muutoksiin ja aikatauluvaihdoksiin.
  • Rytmisyys ja ennustettavuus. Ihmisen sisäinen kello kulkee säännöllisesti tai epäsäännöllisesti. Järjestelmällisyys.
  • Sinnikkyys ja periksiantamattomuus. Voi näkyä täydellisyyden tavoitteluna.

Temperamentti ja ympäristö

Tilanne ja ympäristö, missä temperamenttipiirre esiintyy, määrää pitkälle sen, onko siitä haittaa vai hyötyä. Hyvin aktiivinen ihminen voi saada paljon aikaan elämässään. Kunhan ensin suoriutuu koulusta. Tämän päivän koulussa menestyvät parhaiten temperamentiltaan tietynlaiset oppilaat. Helposti sopeutuvat, sinnikkäät, vähästä häiriintymättömät, ympäristönsä suhteen uteliaat.

Koulussa lapsen temperamentti vaikuttaa kaikkeen. opettajan ja oppilaan välisiin suhteisiin, kotitehtäviin, minäkuvan muodostumiseen, oppilaan asemaan luokassa. Temperamentti voi edistää tai haitata koulunkäyntiä.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Lapsen sosiaaliset taidot – millaisia ne ovat?

Lahjakkuutta on monta lajia – kuka loistaa koulussa?

Millainen ympäristö estää lapsen luovuutta?

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi