Terve.fi

Lapsen astman hoito

Lapsen astman hoito
Lapsen astman hoito voi olla säännöllistä tai jaksottaista. Myös pahentavien tekijöiden välttäminen on tärkeää.
Julkaistu: 10.4.2018

Keuhkoihin hengitettävät lääkkeet ovat lastenkin astman hoidon kulmakiviä. 90-luvun puolivälissä markkinoille tuli erityisesti pikkulapsille suunniteltuja, lääkeannostelussa käytettäviä tilanjatkeita mahdollistaen hengitettävien kortikosteroidien käytön.

Lääkehoidon rinnalla hoitoon kuuluu astmaa pahentavien tekijöiden välttäminen ja hoidon hyvä seuranta.

Astman lääkehoito voi olla säännöllistä tai jaksoittaista silloin, jos astmaoireet tulevat tiettynä allergiakautena.

Eniten säännöllisestä lääkityksestä hyötyvät luonnollisesti oikeasti astmaa sairastavat lapset, joille säännöllinen lääkitys turvaa keuhkojen normaalin kasvun ja kehityksen.

Lähteet:

Jukka Rajantie, Markku Heikinheimo, Marjo Renko (toim.), Astma, Lastentaudit, Kustannus Oy Duodecim, 2017.

Astma, Käypä hoito -suositus, 2012.

Kommentoi »