Terve.fi

Lahjakkuutta on monta lajia - kuka loistaa koulussa?

Lahjakkuutta on monta lajia - kuka loistaa koulussa?
Tutkijat jakavat ihmisiä lahjakkuuden mukaan monella tavalla. Lahjakkuustutkimusta on tehty aktiivisesti kymmeniä vuosia, mutta perusopetuksessa pystytään edelleen ottamaan huomioon täysin vain muutama lahjakkuuden laji. Niinpä osa lapsista voi jäädä siihen harhakuvitelmaan, ettei heillä ole mitään lahjoja.
Julkaistu 26.10.2009

Tämä sama luulo voi vaivata vanhempia omaa lasta tarkastellessa.

Meillä kaikilla on täysipainoiset mahdollisuudet ja kyvyt kehittää taipumuksiamme niin, että piilevät lahjamme tulevat esille. Kiinnittämällä huomiota oikeisiin asioihin lasta voidaan auttaa saamaan kiinni omasta erityisyydestään ja omista taipumuksistaan. Lahjakkuus, älykkyys, luovuus. Saman asian eri puolia, toisistaan erillisiä vai toistensa synonyymeja? Vastaus riippuu tutkijasta.

Luovuus on ominaisuus, jota kaikissa meissä on luonnostaan. Luovuuden lahjoja on monenlaisia. Yleensä ne liittyvät asioihin, joita ympäröivä kulttuuri arvostaa. Niitä voidaan jakaa Gardnerin lailla vaikkapa näin:

  1. Kielellinen. Kielen käyttö, tuotto ja uusien kielten oppiminen on helppoa. Tämän lahjakkuuden kehittymiseen nykymuotoinen koulu satsaa paljon.
  2. Loogis-matemaattinen. Päättelytaito, looginen ajattelu, matematiikka. Toinen lahjakkuuden laji, joka tulee koulussa huomioitua hyvin.
  3. Visuaalis-spatiaalinen. Kuvien kautta hahmottuva, avaruudellinen hahmottamiskyky. Kirvesmiehet, arkkitehdit,valokuvaajat, rekkakuskit, sisustussuunnittelijat tarvitsevat sitä työssään.
  4. Musikaalinen
  5. Kehollis-kinesteettinen. Kyky hallita oman kehon liikkeet, käden taidot. tasapaino, ketteryys, notkeus, kehon muisti.
  6. Interpersoonallinen. Sosiaalinen, neuvottelija. Tunneäly. Kyky olla empaattinen, huomioida toisten tunnetiloja. tarvitaan arkielämässä ja monessa ammatissa.
  7. Intrapersoonallinen. Hyvä itsetuntemus, pystyy arvioimaan itseään realistisesti, selvittelemään omia tunteitaan tai ristiriitojaan.
  8. Naturalistinen. Luonnontieteellinen. kyky tunnistaa ja luokitella eläimiä ja kasveja. Ihmiskunnan hengissä säilymisen kannalta elintärkeä.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Kommentoi »