Kun läheinen on kuolemassa

Kun läheinen on kuolemassa
Kun läheinen on kuolemansairas, elämä pysähtyy. Jutelkaa tärkeistä asioista ja keskittykää yhteiseen aikaan.
Julkaistu 21.9.2017

1. Ota asia puheeksi

Puhu kuolemasta joko suoraan tai kierrellen sen mukaan, miten puhutte asioista yleensäkin. Kysele toiveita lopunajan hoidosta ja hautajaisista. Kirjaa ne ylös

2. Puhu kaikesta

Näin asiat eivät jää hiertämään sinua. Kerro, mitä läheisesi merkitsee sinulle. Hänen on hyvä tietää, että pärjäät surusta huolimatta.

3. Kysy testamentista

Jos sitä ei ole, sen voi vielä tehdä. Kysele, onko muuta, mitä tulisi tietää omaisuudenjaosta. Suulliset jako-ohjeet ja toiveet eivät sido perillisiä, mutta sopuisissa kuolinpesissä niitä noudatetaan yleensä. Lahjoituksia ei enää kannata tehdä, sillä ne huomioidaan perukirjassa. Tämä koskee kaikkia kolme vuotta ennen kuolemaa annettuja lahjoja.

4. Selvitä tunnuslukujen paikka

Ei ole epähienoa kysyä tunnuslukujen, avaimien ja pankkikorttien paikkaa. Läheisellä voi olla huoli siitä, löytävätkö omaiset tärkeät paperit ja asiat.

5. Ole läsnä

Kun käytännön asiat on selvitetty, voit keskittyä yhteisiin muistoihin ja siihen aikaan, joka on jäljellä.

Kommentoi »