Kiitollisuus tuo pitkää ikää

Kiitollisuus tuo pitkää ikää
Kiitollisuus tuo mukanaan elämänlaatua ja lisää elinvuosia. Jos kiitollisuuden tunteet ovat hukassa, niitä kannattaa elvyttää harjoittelemalla.
Julkaistu 30.7.2009

On todistettu tieteellisesti, että kiitollinen elämänasenne lisää monella tavalla hyvinvointia. Tyytyväisyys johtaa terveyden kohenemiseen ja pitempään elämään.

Ei tiedetä tarkkaan, miksi jotkut ovat kiitollisempia kuin toiset. Kiitollisuus ei kuitenkaan synny siitä, että ihminen pääsisi elämässä muita helpommalla. Elämänvarrella on voinut tapahtua vaikeita traumaattisia tapahtumia. Kiitollisuus ei myöskään lisäänny ulkoisen menestymisen myötä.

– Kiitollisuus on sisäinen mielentila. Materian tai aseman voi menettää, mutta henkisyys on ihmisen omaa, jota kukaan ei voi ottaa pois. Kiitollisuutta tunteva on sisäistänyt hyvän itseensä, Työterveyslaitoksen kehittämiskonsultti Susanna Lundell kuvaa.

Uusi tutkimussuunta 

Kiitollisuutta on viime vuosina tutkittu yhtenä positiivisen psykologian tutkimusalueena. Positiivinen psykologia löi itsensä läpi 1990-luvulla. Kun siihen asti valtaosa tutkimuksista oli käsitellyt ihmisen vaikeuksia, stressiä, ahdistusta, aggressioita ja masennusta, niin nyt haluttiin selvittää, mistä syntyvät ihmisen voimavarat.

– On osoittautunut, että erityisen onnellisilla ihmisillä on taito olla myös kiitollisia ja että kiitollisuus on yksi vahvimmin onnellisuuteen vaikuttava asia, aihepiiristä kirjaa kokoava kouluttaja, psykoterapeutti Anneli Litovaara sanoo.

Kiitollisuuden lisäksi myönteisiä tunteita lisäävät selvästi liikunta, säännöllinen uni, hyvät ihmissuhteet, työskentely kohti itselle arvokkaita tulevaisuuden tavoitteita sekä läsnäolevasti nykyhetkessä eläminen, anteeksiannon liittäminen menneisyyden kokemuksiin ja tulevaisuuden näkeminen optimistisessa valossa.

Lähde matkalle 

On jo kosolti tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat, että kiitollinen elämänasenne lisää pysyvämpää tyytyväisyyttä ja vahvistaa suhteita muihin ihmisiin. Tiedetään myös, että onnellisuuden rakentamisessa noin puolet on synnynnäistä, geeneissä olevaa taipumusta onnellisuuteen. Noin kymmenen prosenttia tulee ulkoisista tekijöistä eli esimerkiksi siitä, paljonko ihmisellä on rahaa, missä hän asuu, mikä on hänen ammattinsa, minkä ikäinen hän on ja mikä on hänen terveydentilansa. Loppuihin 40 prosenttiin voi sitten ihminen itse vaikuttaa.

– Jokainen voi tehdä onnellisuutensa eteen tietoisesti töitä. Kiitollisuuden harjoittaminen ja lisääminen omaan elämään on prosessi, eräänlainen matka, jolle jokainen voi lähteä. Koskaan ei ole liian myöhäistä saada kiitollisuudesta koituvia hyötyjä.

Kiitollinen ja onnellinen ihminen ei suinkaan ole kritiikitön ongelmien kieltäjä. Hän näkee vaikeudet vaikeuksina, muttei anna niiden lannistaa itseään. Hän muuttaa ongelmat haasteiksi ja tavoitteiksi ja ryhtyy toimeen. Hän erottelee asiat niihin, joihin voi vaikuttaa ja niihin, joihin ei.

– On paljon asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Tällöin viisainta on kehitellä asenne, miten niiden kanssa voi tulla toimeen.

Puhdas tunne 

Susanna Lundell on tutkinut kateutta. Hän pitää kiitollisuutta eräänlaisena kateuden vastatunteena.

– Kateellinen ihminen kiinnittää huomiota siihen, mitä toisilla on, mutta mitä itseltä puuttuu. Hän on kiittämätön siksi, koska hänen on vaikea ottaa mitään hyvää vastaan kadehtimiltaan ihmisiltä. Sehän todistaa, että hän on jotenkin vaillinainen.

– Kiitollinen puolestaan näkee sen, mitä hän on saanut elämältä ja muilta ihmisiltä, ja osaa antaa sille arvoa.Saaminen ei kuitenkaan tarkoita vain tavaraa tai palvelusta, vaikka joskus se on sitäkin. Kiitollinen voi olla vaikka toisen antamasta ajasta tai keskustelusta, joka on auttanut ratkaisemaan jonkun ongelman. Kiitollisuuden kohde ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, että on antanut jotakin arvokasta toiselle. Kiitolliset ihmiset kadehtivat vähän. Kiitollisuuden harjoittelu myös lievittää kateutta. Kiitollisuus on myönteinen, puhdas tunne, kun taas tunne siitä, että on jollekin kiitollisuudenvelassa, on negatiivisesti värittynyt.

Näin vahvistat kiitollisuutta: Anneli Litovaaran lista 

1. Pidä kiitollisuuspäiväkirjaa. Kirjaa viikoittain asioita, joista iloitset, joita ihailet ja joista nautit. Joka päivä aiheita ei kannata listata, sillä silloin kyllästyt pian. Tärkeintä on päästä alkuun, vaikka ensimmäinen asia olisi: ”Tänään ei tapahtunut mitään kamalaa.” Kun tietoisuus omista kiitollisuuden aiheista kasvaa, huomaat hyviä asioita enemmän kuin pahoja.

2. Muista voitettuja vaikeuksia. Tutkimuksen mukaan noin 90 prosenttia menneisyyden muisteluista sisältää positiivisia asioita. On hyvä muistaa myös hankaluuksia, joiden yli on päässyt. Tämä harjoitus opettaa olemaan kiitollinen muille ihmisille sekä tuo paremmin esiin, miten hyvin asiat ovat nyt.

3. Opettele kiitosrukous. Sopii erityisesti niille, jotka ovat tottuneet rukoilemaan ja joille rukous on tärkeä osa elämää.

4. Keskity läsnäoloon. Iloitse ja nauti kehostasi ja katsele sitä kiitollisuussilmälasien läpi: se on lahja. Kautta vuosisatojen runoilijat, filosofit, lääkärit ja taiteilijat ovat ylistäneet ihmisen olemuksen kauneutta. Tee seuraava hengitysharjoitus muutaman kerran viikossa: Hengitä omaan tahtiin. Sano ”kiitos” 5–8 uloshengityskerranaikana.

5. Käytä visuaalisia muistut­tajia. Laita kodissasi tai työpaikallasi esille erilaisia kuvia ja esineitä, jotka muistuttavat asioista, joista voit olla kiitollinen. Ne voivat olla myös voimalauseita ihmissoikeusaktivisti Eleanor Rooseveltin tapaan: "Eilinen on historiaa, huominen on mysteeri, tämä päivä on lahja".

6. Opettele havaitsemaan. Tee tietoisia havaintoja ympäristöstäsi. Sosiaalipsykologinen totuus on, että tunteet tarttuvat. Kun seurustelet kiitollisuutta tuntevien ihmisten kanssa, kiitollisuus kasvaa itsessäkin.

7. Tee lupaus. Lupaa itsellesi ja ehkä jollekin toiselle ihmiselle, että harjoitat säännöllisesti kiitollisuutta. Näin omaksut vähitellen uuden asenteen.

8. Kiinnitä huomio käyttämiisi sanoihin. Tapasi puhua ja käyttää sanoja kertoo, mitä ajattelet maailmasta. Voit vaikuttaa mielialaasi muuttamalla sisäistä puhettasi. Kun vahvistat kiitollisuutta, ajattelet, mitä erityistä hyvää muut ovat tehneet hyväksesi. Voit sanoa vaikka ääneen: ”Olen kiitollinen juuri sinulle A, että olen päässyt tähän. Olen kiitollinen sinulle B, että asun täällä. Olen kiitollinen sinulle C, että olen tässä ammatissa.” Samalla vahvistat myönteistä ajattelua ja ihmissuhteitasi.

9. Kirjoita kirje. Myönteiset sanat ja sisäinen puhe ovat liikettä, joka synnyttää myönteisiä tunteita. Kirjoita kirje henkilölle, jolle olet kiitollinen. Tällainen keino on tutkitusti herättänyt useita päiviä kestäneen tyytyväisyyden ja onnen tunteen sekä lähettäjässä että saajassa. Silläkään ei ole väliä, vaikka teko olisi pakotettu! Tekeminen on pääasia. Asenteen muutos seuraa usein käyttäytymisen muutosta.

10. Laita hyvä kiertämään. Ole kiitollinen niille, joista on sinulle hyötyä. Vapaaehtoistyön tiedetään nostavan ihmisen hyvinvointia ja onnellisuutta. Vapaaehtoistyöntekijät sanovat olevansa kiitollisia niille, jotka antavat tilaisuuden auttaa. Auttaminen auttaa löytämään oman henkisen kasvunsa.

Lähde Robert A. Emmons: Thanks. Houghton Mifflin Company 2007.

Kommentoi »