Terve.fi

Hengitysilman pienhiukkaset vastuussa 4 miljoonasta kuolemasta vuosittain

Hengitysilman pienhiukkaset vastuussa 4 miljoonasta kuolemasta vuosittain

Ilmansaasteiden aiheuttamat sairaudet ja kuolemat ovat lisääntyneet viime vuosina. Lue lisää.
Mainos

Ilmansaasteiden aiheuttamat sairaudet ja kuolemat ovat lisääntyneet viime vuosina varsinkin Aasiassa, tuore selvitys osoittaa. Nykyään pelkästään hengitysilman PM2,5-pienhiukkasten arvioidaan aiheuttavan vuosittain 4,2 miljoonaa kuolemaa.

Lancet-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat kattaviin terveys- ja ilmansaastetietoihin eri puolilta maailmaa, ja ne osoittavat PM2,5-pienhiukkasten kuolleisuusvaikutusten lisääntyneen vuosina 1990–2015. Vuonna 1990 pienhiukkaset aiheuttivat arviolta 3,5 miljoonaa kuolemaa vuodessa, mutta vuoteen 2015 mennessä luku oli noussut jo 4,2:een. Lisäksi sairaudet, joita PM-2,5-altistus lisää, aiheuttavat mm. sairauspoissaoloja ja toimintakyvyn heikkenemistä miljoonille.

Pienhiukkasten lisäksi tutkimuksessa selvitettiin otsonin terveysvaikutuksia. Hengitysilman otsoni muodostuu auringonvalon vaikutuksesta lähinnä liikenteen ja teollisuuden päästöistä, ja nyt julkaistujen tulosten perusteella se aiheuttaa noin 250 000 kuolemaa vuosittain.

Globaalisti ilmansaasteiden terveyshaitat kasautuvat entistä enemmän Aasiaan ja varsinkin Kiinaan ja Intiaan. Tämä johtuu paitsi väestönkasvusta, minkä takia saasteille altistuu entistä enemmän ihmisiä, myös saasteiden lisääntymisestä. Samaan aikaan varakkaissa länsimaissa ilmanlaatua on saatu parannettua.

Suomessa suurin osa hengitysilman PM2,5-pienhiukkasista kulkeutuu ulkomailta. Etenkin taajamissa puulämmitys on kuitenkin paikallisesti merkittävä hiukkasten lähde. Kaupungeissa merkittävä osa hengitettävistä hiukkasista on autojen nostattamaa katupölyä.

Lähde: Lancet 2017;359:1907–1918

Lue lisää:

Ilman pienhiukkaset lisäävät tulehdusta – altistus peräisin monesta lähteestä

Hengitysilman pienhiukkaset voivat nostaa verenpainetta

Ilmansaasteet lyhentävät sydänkohtauksen kokeneiden elinaikaa

Julkaistu: 12.6.2017