Terve.fi

Epätyypilliset seksuaalisuuden muodotEpätyypilliset seksuaalisuuden muodot

Erilaisua seksuaalisuuden muotoja ovat myös seksuaalisuus, voyerismi, ekshibitionismi, s&m, bondage, bdsm, virtsaaminen, ulostaminen, parafilia, fisting, nyrkkinainti, puhelinseksi. Lue lisää.
Teksti Toimitus

Voyerismi

Ekshibitionismi

S&M

Bondage

BDSM

Virtsaaminen ja ulostaminen seksuaalisen käyttäytymisen muotoina

Parafiliat

Fisting eli “nyrkkinainti”

Puhelinseksi

Voyerismi

Voyerismi eli tirkistely tarkoittaa henkilön hakeutumista sellaisiin tilanteisiin, joissa hän voi seksuaalista mielihyvää saaden tarkastella kohdettaan joko tämän tietäen tai tietämättä. Voyeristin (eli tirkistelijän) on vaikea kokea voimakasta mielihyväntunnetta ilman katselemisen luomaa yllykettä. Tällainen katsominen asettaa seksuaalisesti virittyneen katsojan ja katseen kohteen usein epäsuhtaisiin asemiin toisiinsa nähden. Voyerismi voikin olla myös kriminalisoitua seksuaalisuutta, mikäli ihminen on vastentahtoisesti ja/tai tietämättään tirkistelyn kohteena.

Ekshibitionismi eli paljastelu/itsensä paljastaminen tarkoittaa erotisoituneina pidettyjen ruumiinosien ja/tai seksuaalisen toiminnan paljastamista toisille ihmisille. Mielihyvä ja nautinto syntyy katsotuksi tulemisesta ja katsojien paljastamiseen ilmaisemista reaktioista. Itsensäpaljastamisen sosiaalinen hyväksyttävyys on osittain kulttuurisidonnaista (vrt. Esimerkiksi paljastava pukeutuminen). Ekshibitionismi voi siis olla tilanteesta, arvoista ja tapahtuman eri osapuolen välisestä asetelmasta riippuen joko kriminalisoitua tai sosiaalisesti hyväksyttyä toimintaa. Paljastamisen vastentahtoisesti paljastelun kohteeksi joutuneelle katsojalle loukkaa katsojan ihmis- ja seksuaalioikeuksia.

S&M on lyhenne käsiteparista: sadismi & masokismi. Seksuaalisella sadismilla tarkoitetaan seksuaalista mielihyvää tuottavaa toimintaa, joissa mielikuvin ja/tai mahdollisia apuvälineitä käyttäen joko eläydytään fantasoihin ja/tai toimitaan esim. alistaen, nöyryyttäen ja/tai toiselle kipua tuottaen sekä saadaan tästä seksuaalista mielihyvää. Seksuaalisella masokismilla puolestaan tarkoitetaan seksuaalista mielihyvää tuottavaa käyttäytymistä, joissa ihminen eläytyy fantasioiden tai toimien esim. alistuvasti, nöyrtyvästi ja/tai kärsien kipua sekä saaden tästä seksuaalista mielihyvää.

S&M:ää voidaan toteuttaa yhdessä joko siten, että rooleja vaihdellaan tai sitten kukin pysyy roolissaan kanssakäymisen aikana. Äärimmilleen vietynä S&M voi olla myös vaarallista. Vastentahtoisen ihmisen pakottaminen S&M:n loukkaa seksuaali- ja ihmisoikeuksia ja tällainen toiminta on tuomittavaa. S&M:n harrastajilla voi olla ennalta sovittu turvakoodi tai -sana, jolla voi halutessaan ilmaista milloin haluaa toiminnan loppuvan. Alistumisesta lisää esim. kirjassa ”O:n tarina” (Pauline de Reage). Alistamisesta puolestaan lisää esim. kirjassa ”Sodomian 120 päivää” (Markiisi de Sade).

Bondage eli sitominen tarkoittaa ruumiin erotisoitujen ja/tai muiden osien kietomista mm. naruihin ja köysiin, joiden avuilla ruumiille voidaan tuottaa kipua. Sitomalla voidaan tavoitella myös seksuaalista mielihyvää, jota saadaan näkemällä ja/tai kokemalla ruumis hankalissa asennoissa. Sitominen voi olla sekä sitojalle että sidotulle seksuaalista mielihyvää tuottavaa kanssakäymistä. Vastentahtoisen ihmisen pakottaminen sidotuksi loukkaa kuitenkin seksuaali- ja ihmisoikeuksia ja tällainen toiminta on tuomittavaa.

Kirjainyhdistelmä BDSM tulee käsitteistä tai käsitepareista: Bondage, S&M, Dominance & Submission (suom. Dominointi & Alistuminen) tai Dicipline & Submission (suom. Kuri & Alistuminen). Nämä käsitteet kuvaavat seksuaalista kanssakäymistä, jossa keskeisenä elementtinä on kurin, vapauden, vastuun ja niiden hallinnan harjoittaminen. Toiset ihmiset pitävät tällaista seksuaalisuuden toteuttamista sairaana väkivaltaisuutena ja siitä syystä tuomittavana, kun toisten mielestä taas kyse on esim. ruumiin kulttuurista. Keskinäiseen sopimukseen perustuessaan BDSM:n harrastajat toimivat yhteisymmärryksessä ja yhteiset rajat toiminnalleen sopien. On kuitenkin muistettava, että BDSM voi olla äärimmilleen vietynä vaarallista.

Virtsaamiseen liittyvä seksuaalinen käyttäytyminen (urofilia) ja ulostamiseen liittyvä seksuaalinen käyttäytyminen (koprofilia) tarkoittavat aikuisena tai aikuisten kesken tapahtuvaa ulostamiseen tai virtsaamiseen, niiden käsittelyyn tai näiden toimintojen tarkasteluun liittyvää seksuaalista mielihyvää tuottavaa käyttäytymistä. Toisen ihmisen vastentahtoisesti ulosteen ja virtsan kanssa tekemisiin saattaminen on seksuaali- ja ihmisoikeuksia loukkaavaa toimintaa.

Parafilia eli kohdehäiriö on yläkäsite niille seksuaalista mielihyvää tuottaville seksuaalisuuden muodoille, joissa kiihottuminen tapahtuu välillisesti tietyn, mielihyvään liitetyn kohteen (esineen tai ihmisen) avulla. Parafiliat voivat ilmentyä mielikuvien ja/tai käyttäytymisen tasolla. Useimmilla ihmisillä on parafilisia mielikuvia, jotka eivät koskaan konkretisoidu toiminnaksi. Mielikuvina pysyessään niistä ei ole yleensä haittaa henkilön ja hänen mahdollisen kumppaninsa seksuaalielämälle. Parisuhteessa käytettävät parafiliset mielikuvat saattaa olla kuitenkin hyvä jakaa kumppanin kanssa. Näin kumppanit voivat yhdessä päättää onko kyseessä mielikuva, josta voisi kenties ammentaa aineksia yhteiseen seksielämään. Kriminalisoituna ja pakonomaisena ilmenevät parafiliat aiheuttavat kärsimystä ja ne tulisikin hoitaa asianmukaisesti esim. psykiatrisen hoidon piirissä tai saattamalla tekijä rikoslain nojalla edesvastuuseen tekemisistään.

Fisting eli “nyrkkinainti” tarkoittaa koko käden viemistä joko emättimeen tai peräaukkoon. Emättimen tai peräaukon hidas venyttäminen ja laajentaminen sormin tai erikokoisia dildoja käyttäen voi johtaa lopulta siihen, että kokonainen käsi nyrkissä on mahdollista työntää aukosta sisään ja vetää ulos.

Puhelinseksi on maksullista liiketoimintaa. Tällaisilla seksilinjoilla on kuultavissa nauhoitettuja tai reaaliaikaisesti luettuja seksuaalisesti kiihottavia tarinoita.

Lue lisäksi:

Seksi on aikuisten leikkiä

Julkaistu: 4.12.2006