Terve.fi

Ayurveda - holismi ja terveyskäsitys

Ayurveda - holismi ja terveyskäsitys
Ayurvedan tapa lähestyä terveyttä on luonteeltaan holistinen. Sekä keho että mieli ovat kyseessä kun on puhe terveydestä. Ayurveda ei tyydy ainoastaan poistamaan oireita, vaan haluaa löytää ongelmien todellisen alkulähteen.
Julkaistu: 14.2.2011

Vaikka ihminen on näennäisesti terve, ayurveda yrittää tavoittaa ne tekijät, jotka pitkällä tähtäimellä voivat tuottaa ongelmia ja siten estää sairastuminen. Länsimaiseen lääketieteeseen verrattuna tämä tarkoittaa dramaattista suunnanmuutosta ennaltaehkäisyn suuntaan, sillä ayurvedan painopiste ei ole niinkään itse parantamisessa, vaan terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien välttämisessä. Näin pyritään saavuttaa mahdollisimman ongelmaton ja pitkä ikä, joka päättyisi kivuttomaan kuolemaan.

Sairauden syyt

Sairaus on doshien epätasapainosta johtuva tila. Tämän tilan voi saada aikaan kolme tekijää:

  • Aika
  • Aistien väärinkäyttö
  • Järjen väärinkäyttö

Ajan kulumiselle emme voi mitään ja sen aiheuttamia haittoja onkin hankala korjata. Aistimusten kokeminen ja niiden tyydyttäminen on sen sijaan vallassamme. Ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä kohtaan voimme harjoittaa mielenlujuutta ja kouluttaa mielemme niin, että se ei keskity pelkkien aistien tyydyttämiseen eli hedonistiseen elämäntapaan.

Kolmantena sairauden aiheuttajana on se kun teemme “rationaalisia päätöksiä”, jotka ovat terveydelle vaarallisia kuten tupakanpoltto tai runsas alkoholin käyttö. Tämän estämiseksi mielen harjoittaminen on myös tarpeellista.

Mieli on yhteydessa sekä aisteihin että älyn käyttöön. Jos mieltä ei pidetä kurissa, se saa vallan ja aiheuttaa monitasoisia seka fyysisiä että psyykkisiä ongelmia. Tämä mielessä on hyvä muistaa, että jooga on mielen liikuntaa ja sen asemaa terveyden luojana ei voi aliarvioda.

Keho ja mieli ovat tiukasti toisissaan kiinni: ei ole fyysistä sairautta, joka ei vaikuta mieleen ja päinvastoin. Sairaus saattaa alkaa, niin kuin se yleensä tekee, mielessä ja siitä se leviä kehoon. On hyvä muistaa holistisen lähestymistavan tärkeys, jota ayurveda ja jooga edistävät tridosha teorian avulla. Siinä on täydellinen työkalu, jolla pystytään ylläpitämään terveyttä ja pitkää ikää. 

Kommentoi »