Hyvinvointi

Arvontojen säännöt

Terve.fi- ja Voi hyvin -brändien kaikkien arvontojen säännöt, jotka koskevat sekä sivustolla että lehdessä julkaistuja kilpailuja.

20.12.2018 Terve.fi

Terve.fi, A-lehdet Oy, y-tunnus 1708790-7, Risto Rytin tie 33, 00081 A-lehdet (jäljempänä ”Järjestäjä”).

Kuka voi osallistua arvontaan?

Arvonta on avoin kaikille Suomessa asuville, paitsi niille työntekijöille, jotka ovat olleet mukana arvonnan valmistelussa, suunnittelussa, toteutuksessa tai muuten työtehtävien puolesta tekemisissä arvonnan kanssa.

Alle 16-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen osallistuakseen arvontaan.

Mikäli arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

Miten arvontaan osallistutaan?

Arvontaan voi osallistua vain kerran, ellei arvonnan yhteydessä ole toisin kerrottu.

Arvonnan tarkemmat osallistumisohjeet ja päättymisaika on kerrottu aina kyseisen arvonnan yhteydessä.

Palkinnot

Palkintoa ei voi muuttaa toiseksi palkinnoksi tai rahaksi, eikä siirtää toiselle henkilölle.

Palkinto toimitetaan voittajalle postitse.

Arvonnan palkinnot määritellään aina kyseisen arvonnan yhteydessä.

Palkinnon kappalemäärä, palkinnon arvo ja muut tarkemmat palkintoon liittyvät lisätiedot kerrotaan aina kyseisen arvonnan yhteydessä.

Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnassa antamia yhteystietoja käyttäen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 30 päivän kuluessa, on Järjestäjällä oikeus arpoa palkinto uudestaan.

Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa Järjestäjälle luvan käyttää arvonnan voittajan nimeä (etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta) Järjestäjän (verkkosivuilla, lehdessä, eri medioissa) ilman eri suostumusta tai korvausta.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arpajaispalkintojen luovuttamiseen. Jos arvonnassa kerättyjä henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, kerrotaan asiasta henkilötietojen keräämisen yhteydessä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät A-lehtien tietosuojaselosteesta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa mahdollisesta arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen liittyen. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Järjestäjä ei vastaa voittajalle, muulle osallistujalle tai hänen vieraalleen vahingosta, jonka tämä kärsii Järjestäjän viivästyksestä tai velvoitteen laiminlyömisestä, joka johtuu järjestäjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai kolmannen osapuolen teosta tai laiminlyönnistä.

Muut ehdot

Järjestäjä ilmoittaa arvontasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa kanavissa, mikäli arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin joudutaan tekemään muutoksia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden editoida, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain materiaalia, jonka käyttäjä on lähettänyt arvontaan.

Arvonta ei ole Facebookin, Instagramin, Snapchatin, Twitterin tai YouTuben sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan paitsi arvonnan sääntöjä myös kyseisen somekanavan käyttöehtoja. Osallistujat vapauttavat Facebookin, Instagramin, Snapchatin, Twitterin ja YouTuben kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi