Terve.fi

Aliravitsemus jää sairaalassa usein tunnistamatta


[h2]Moni sairaalaan tuleva on aliravittu[/h2] Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä puhuneen Siljamäki-Ojansuun mukaan tutkimukset osoittavat, että jopa 30 – 50 prosenttia sairaalaan tulevista potilaista on aliravittuja.

Aliravituista potilaista kolmella neljästä ravinnonsaanti on sairaalassa suositeltua vähäisempää, ja painonlasku jatkuu vielä sairaalassa ollessa.

Siljamäki-Ojansuun mukaan aliravitsemus vaikuttaa potilaaseen monin tavoin. Se muun muassa laskee mielialaa niin, että halu parantua heikkenee ja elämänlaatu huononee. Myös ruokahaluttomuus, infektioherkkyys ja lihasheikkous lisääntyvät. Aliravitsemustilan myötä vähenevä liikunta edistää veritulppien ja painehaavojen syntymistä.

Aliravitsemus lisää myös hoidon kustannuksia sairaalassaoloajan pidentyessä

[h2]Ehkäisy helpompaa kuin hoito[/h2] Siljamäki-Ojansuu korosti, että aliravitsemuksen ehkäiseminen on huomattavasti helpompaa kuin sen hoito.

Siljamäki-Ojansuun mukaan ruokahaluton tai aliravitsemusvaarassa oleva potilas tarvitsee ruokavalion, jossa ateriat ovat pieniä, mutta sisältävät kuitenkin runsaasti energiaa. – Tällaisen ruokavalion toteutus on usein puutteellista sairaaloissamme, sillä ruokavalion suunnitteleminen on vaativaa.

Julkaistu: 28.6.2006