Terve.fi

Aikuisen miehen seksuaalisuus

Aikuisen miehen seksuaalisuus
Aikuisuuteen kasvaminen merkitsee miehelle kasvamista sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen.
Teksti
Julkaistu 4.12.2006

Myönteinen suhde omaan sukupuolikokemukseen mahdollistaa miehelle usein myös oman seksuaalisuutensa hyväksymisen. Aikuisuuden myötä mies voi kypsyä oman elämänsä vastuunkantajaksi.

Niinpä on tärkeää tunnistaa omia tarpeitaan, tunteitaan ja arvojaan sekä tuoda niitä julki.

Viimeistään aikuisuuden myötä mies selvittää suhdettaan myös parisuhteeseen ja/tai perheeseen.

Mieheen niin kuin naiseenkin kohdistuu odotuksia, joita sekä lähipiiri että yhteiskunta saattavat ylläpitää. Omien vanhempien ja miehen lähipiirin perhemallit saattavat vaikuttaa osaltaan siihen, minkälaista parisuhdetta ja/tai perhettä mies itselleen toivoo tai on toivomatta.

Perheen perustaminen voi mietityttää, varsinkin jos mies tiedostaa muuttuneen perhekulttuurin vaatimukset, muttei kenties ole omaksunut sellaista mallia, josta ammentaa eväitä omaan vanhemmuuteensa.

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalla miehellä taas voi olla heteroseksuaalisesti suuntautunutta miestä haastavampaa saada tukea parisuhteen ja/tai perheen rakentamiselle. Perhemuotojen moninaistuminen luo haasteiden ohella kuitenkin myös uusia malleja isyydelle ja vanhemmuudelle yleensä.

Toisaalta myös työelämä asettaa miehille omat odotuksensa, sillä monelle miehelle omanarvontunne ja yhteiskunnan jäsenenä oleminen todentuvat edelleen pitkälti työelämän kautta.

Vastuu perhe-elämästä kuuluu molemmille kumppaneille ja tämän vastuun kantamisen tulisi lasten hankkimisen myötä näkyä myös perheen hoivavastuun kantamisena. Mies saattaa kuitenkin kokea monenlaisia tunteita sukupuolikokemuksensa ja arjen hänelle asettamien vaatimusten keskellä. Hoivan ja miehisyyden yhteensovittaminen voi tuntua haasteelliselta.

Myös miehen seksuaalisuuteen liittyy paljon ennakko-odotuksia esim. seksin tarpeen ja määrän suhteen. Näillä kaikilla osa-alueilla on vaikutuksensa siihen, kuinka mies kokee itsensä seksuaalisena olentona.

Arkikokemus seksuaalisuuden osalta on kuitenkin hyvin yksilöllinen: tunteet ja tarpeet vaihtelevat jo miehen elämäntilanteenkin mukaan. Aikuisuuteen kuuluu vapauden ja vastuun myötä kasvaminen omia ja toisten tarpeita huomioivaan elämään.

Elämisen taito on sitä, että tulee toimeen, oppii valitsemaan ja on rohkeutta elää tätä päivää. Elämän kulkuasi ei ratkaise niinkään se, mitä elämä tuo eteesi, vaan asenne, jonka sinä viet elämääsi. Tapahtumat eivät ratkaise elämää, vaan tapa, jolla mielesi näkee tapahtuneen.

Seksuaalinen elämäntaito on perustarve, johon kuuluu mm. hellyys, avoimuus ja turvallisuus. Tänä päivänä seksuaalisuus nähdään rakentavana ja todellisena voimavarana. Seksuaalista mielihyvää arvostetaan. Enää ei ole kyse vain fyysisestä vaan myös tunneorgasmista, jossa voi heittäytyä nautintoon yhdessä kumppanin kanssa ja saada mielihyvää siitäkin, että kumppani nauttii.

Tärkeää on siis opetella nauttimaan seksuaalisuudesta sellaisena kuin se kunakin hetkenä ja ajanjaksona elämässä näyttäytyy ja onnistuu. Nykymeno ruokkii seksittömyyttä ja haluttomuutta. Myöhäisleffasta on tullut keskinäisen erotiikan korvike. Pelkkä yhdyntäkeskeisyys ohjaa meitä suoriutumaan, ei välttämättä nauttimaan.

Nautintoon kuuluu myös joutilaisuus, mutta se on usein hukassa. Ei osata nauttia toisen läsnäolosta ja kosketuksesta, ei keskitytä toiseen.

Keski-ikään tullessa miehen käsitys itsestään on yleensä saanut varmuutta ja vahvistusta mm. työelämän ja mahdollisen parisuhteen kautta. Monella miehellä on tällöin myös vakiintunut asema työelämässä ja ”elämä rullaa tuttuun tahtiin”.

Mikäli mies elää heterosuhteessa, voi hänen ikäluokkaansa kuuluva kumppani alkaa läpikäydä vaihdevuosien muutoksia, joiden myötä myös kumppanin seksuaalinen aktiivisuus voi laskea. Miehelle tämä muutos voi olla vaikeaa, myös siitä syystä että erilaisten tarpeiden yhteen sovitteleminen saattaa aiheuttaa ristiriitoja parisuhteeseen.

Mies saattaa alkaa pohtia keski-ikään tullessaan, onko hän saavuttanut sen, mitä elämältä on halunnut ja onko esim. mahdollinen parisuhde sellainen, mitä mies kokee haluavansa ja tarvitsevansa.

Omien vanhempien vanheneminen saattaa suunnata miehen ajatuksia vanhenemiseen ja elämän pohtimiseen yleisemminkin. Myös mahdollinen vanhemmuus lasten kasvaessa saattaa muuttaa miehen suhdetta seksuaalisuuteensa ja sukupuolisuuteensa. Sosiaalisen elämän haasteet ja mahdollisuudet heijastelevat seksuaalielämään ja miehen sukupuoli-identiteettiin ja toisinkin päin.

Keski-iässä mies onkin usein tietoinen elämänsä vakiintumisesta. Tästä syystä mies saattaa kokea myös tarvetta muuttaa arkeaan tavalla tai toisella.

Keski-ikä tuo miehen seksuaalisuuteen muutoksia myös ruumiintoimintojen kautta. Seksuaalinen halu voi ilmaantua entistä harvemmin ja kiihottuminen ottaa enemmän aikaa.

Myös potenssi voi alkaa heiketä ja erektioiden voima sekä kesto vähenevät. Toisaalta miehellä voi olla elämänkokemuksensa myötä ymmärrystä ja tunnekyvykkyyttä, joilla rikastaa eroottista ja seksuaalista elämäänsä ennen kokemattomin tavoin.

Puhuminen on perinteinen ja edelleen toimiva malli ratkaista ongelmia, mutta ei pidä unohtaa konkreettisia tekojakaan. Olemassa ei ole huonoja rakastajia ja haluttomia naisia, on yleensä vain luvattoman huonoa kommunikointia. Jokainen on kuitenkin viime kädessä vastuussa omasta ilmaisustaan ja myös omasta nautinnostaankin.

Kommentoi »