Terve.fi

Astmatutkimukset - selkokielinen

Astmatutkimukset - selkokielinen
PEF (peak expiratory flow) mittaa ilman ulosvirtausta suurissa hengitysteissä (keuhkoputket, henkitorvi) eli kuinka nopeaan ulospuhallukseen kyetään syvän sisäänhengityksen jälkeen. Mittaustulos kuvastaa suurten keuhkoputkien väljyyttä. Sukupuoli, ikä ja pituus vaikuttavat mittaustulokseen.
Julkaistu 27.3.2015

Astmaatikolle ovat tyypillisiä madaltuneet PEF-arvot, koska keuhkoputket ovat ahtautuneet ja ilman virtaus niissä on tällöin heikompaa.

Spirometria on keuhkojen toimintaa mittaava tutkimus. Spirometritutkimuksessa puhalletaan ohjatusti laitteeseen (spirometriin), joka mittaa keuhkotilavuuksia ja puhalletun ilman virtausnopeuksia. Laite piirtää puhalluksista käyrän, jota tarkastelemalla lääkäri tekee johtopäätökset keuhkojen suorituskyvystä.

Bronkodilataatiokoe tehdään lyhytvaikutteisen keuhkoputkia avaavan lääkkeen vaikuttaessa. Ensin tehdään joko PEF- tai spirometriatutkimus ilman avaavaa lääkettä ja sittenbronkodilataattorin eli avaavan lääkkeen kanssa. Viimeistä vaihetta kutsutaan bronkodilataatiokokeeksi. Koe kertoo, onko avaavalla lääkkeellä ollut puhallusarvoja parantavaa vaikutusta.

Kommentoi »