Terve.fi

Lääkehoito oireiden mukaan - selkokielinen

Lääkehoito oireiden mukaan - selkokielinen
Astman lääkehoito perustuu oireiden esiintyvyyteen sekä keuhkojen toimintatutkimusten tuloksiin. Lääkehoito on osa omahoitoa. Lääkehoidon perustana on tuntea omat normaalit PEF-arvonsa ja oireensa, jotta tietää, milloin lääkitystä pitää tehostaa.
Julkaistu 27.3.2015

Lääkehoito perustuu oireiden esiintyvyyteen sekä keuhkojen toimintatutkimusten tuloksiin. Lääkehoito on osa omahoitoa. Lääkehoidon perustana on tuntea omat normaalit PEF-arvonsa ja oireensa, jotta tietää, milloin lääkitystä pitää tehostaa. Henkilökohtaiset omahoito-ohjeet annetaan jokaiselle astmaatikolle sekä kirjallisesti että suullisesti.

Alkavassa lievässä astmassa lääkehoidon tavoitteena on oireettomuus ja hyvä keuhkojen toiminta. Lääkehoito kohdistuu ensisijaisesti keuhkoputkien limakalvon tulehduksen estoon. Onnistuneen hoidon seurauksena yskä, limaneritys ja hengenahdistus helpottuvat ja suorituskyky paranee.

Jaksoittaisessa ja lievässä astmassa oireita esiintyy vähemmän kuin kerran viikossa ja yöoireita enintään kaksi kertaa kuukaudessa. Spirometriatutkimuksissa ei ilmene mitään poikkeavaa. Hoitoon riittää jaksottainen lääkitys: oireisiin käytetään hengitettävää tulehdusta estävää lääkettä esimerkiksi kuukauden kuureina. Lyhytvaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä käytetään tarvittaessa.

Jatkuvassa ja lievässä astmassa oireita on enemmän kuin kerran tai kaksi viikossa mutta harvemmin kuin kerran vuorokaudessa. Yöoireita ilmenee yli kaksi kertaa kuukaudessa mutta ei joka viikko. PEF-seurannassa esiintyy merkittävää vuorokausivaihtelua, mutta spirometriatuloksissa ei ilmene mitään poikkeavaa. Hengitettävää tulehdusta estävää lääkettä käytetään säännöllisesti, mutta annos voi vaihdella. Lyhytvaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä käytetään tarvittaessa.

Hengitettävä lääke auttaa

Keskivaikeassa tai vaikeassa astmassa oireilu on runsasta, jopa päivittäistä, ja yöoireet toistuvat useammin kuin kerran viikossa. PEF-taso voi olla pysyvästi huomattavasti alentunut ja vuorokausivaihtelu on merkittävää. Keskivaikean tai vaikean astman lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Hengitettävää tulehdusta estävää lääkettä ja pitkävaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä käytetään säännöllisesti joko erillisinä lääkkeinä tai yhdistelmävalmisteena. Tulehduksen hoitoon käytettävän lääkkeen annoskoko voi vaihdella. Vaikeissa jatkuvissa oireissa hoitoon lisätään tulehdusta estävä tablettilääkitys, joka otetaan mieluiten aamuisin.

Astman pahenemisvaiheessa hengitettävän tulehdusta estävän lääkkeen annos kaksin- tai nelinkertaistetaan oireiden voimakkuuden mukaan kahdeksi viikoksi. Lyhytvaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä käytetään tarvittaessa useitakin kertoja päivässä. Jos tila ei parane kahdessa päivässä, hoitoon lisätään tulehdusta estävä kortisonitablettilääkitys kymmenen päivän ajaksi. Tarvittaessa ollaan yhteydessä hoitavaan lääkäriin.

Lähde: OAMK:n OMSU-hanke

Kommentoi »