Terve.fi

Saasteet suurentavat keuhkosairauksien riskiä - Keuhkojen hyvä kehitys vaatii puhdasta ilmaa

Saasteet suurentavat keuhkosairauksien riskiä - Keuhkojen hyvä kehitys vaatii puhdasta ilmaa
Keuhkojen koon kasvu jatkuu aikuisikään saakka. Kasvun aikana keuhkojen kautta kulkee kymmeniä tuhansia kuutioita ilmaa, jonka sisältämät saasteet suurentavat keuhkosairauksien riskiä. Lue lisää.
Julkaistu: 19.3.2015
Keuhkojen koon kasvu jatkuu aikuisikään saakka. Kasvun aikana keuhkojen kautta kulkee kymmeniä tuhansia kuutioita ilmaa, jonka sisältämät saasteet suurentavat keuhkosairauksien riskiä. Kaliforniassa ilmansaasteita on onnistuttu vähentämään viime vuosikymmeninä ankaralla lainsäädännöllä. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä on vaikuttanut myönteisesti kalifornialaisnuorten keuhkojen kokoon ja sitä kautta hengityskapasiteettiin.
Tutkimuksen aineisto kerättiin laajasta lasten terveystutkimuksesta ja siihen kuului runsaat 2000 nuorta. Aineisto jakautui kolmeen yhtä suureen kohorttiin, joista yhtä seurattiin vuosina 1994 – 1998, toista 1997 – 2001 ja kolmatta 2007 – 2011. Lasten keski-ikä seurannan alussa oli 11 ja lopussa 15 vuotta. Keuhkojen kokonaiskapasiteetti ja uloshengitysilman virtausnopeus eli sekuntikapasiteetti mitattiin spirometrilla useita kertoja seurannan aikana.
Koko aineistossa sekuntikapasiteetti kasvoi tytöillä keskimäärin 0,9 ja pojilla 1.5 litraa neljän vuoden seurannan aikana. Vastaavat kasvut havaittiin myös keuhkojen kokonaistilavuudessa. Vähiten kasvua tapahtui vuosien 1994 – 1998 kohortissa ja eniten vuosien 2007 – 2011 kohortissa. Ensimmäisessä kohortissa keuhkojen toiminnan normaaleina pidetyt rajat alitti lähes 8 prosentti lapsista, mutta viimeisessä enää vain 3.6 prosenttia. Keuhkojen kehityksen parantuminen korreloitui erittäin merkittävästi typen oksidien ja pienhiukkasten pitoisuuksien pienentymiseen. Ilmansaasteiden vaikutus pysyi merkitsevänä, vaikka kaikki mahdolliset sekoittavat tekijät otettiin huomioon. Pituuskasvussa ei havaittu merkittäviä eroja kohorttien välillä, joten tulokset eivät selity lasten koon kasvulla.
Keuhkot ovat erityisen alttiita kaakeuhkot, hengityskapasiteetti, uloshengitysilma, virtausnopeus, spirometri, pienhiukkanne, kaasusuille ja kooltaan mikrometriluokkaa oleville pienhiukkasille, jotka pääsevät keuhkorakkuloihin asti. Isommat hiukkaset jäävät kiinni hengitysteiden limaan ja värekarvoihin. Liikenne ja energiantuotanto ovat suurimmat pienhiukkasten ja typen oksidien lähteet. Saasteiden päästöjä on monissa maissa onnistuttu vähentämään, mutta paljon on vielä tehtävää. Pitää kuitenkin muistaa, että lähes pahinta mitä keuhkoille voi tehdä, on vetää niihin tupakansavua. Sen rinnalla ilmansaasteet ovat pieni riski.
Lue lisää:
Kommentoi »