Terve.fi

Koulukiusaamisen uhri oireilee monin tavoin - oireet pahenevat kiusaamisen jatkuessa

Koulukiusaamisen uhri oireilee monin tavoin - oireet pahenevat kiusaamisen jatkuessa
Julkaistu 20.2.2014

Tutkijoiden havainnot perustuvat 4 300 yhdysvaltalaiskoululaisen kyselytutkimuksiin, jotka tehtiin lasten ollessa 5- ja 7-luokkalaisia ja uudestaan heidän päästyään lukion ensimmäistä vastaavalle luokalle.

Kiusatuksi joutuneet kokivat psyykkisen ja fyysisen terveydentilansa heikommaksi kuin muut, minkä lisäksi heillä oli enemmän masennusoireita ja alhaisempi itsetunto kuin lapsilla, joita ei kiusattu, tulokset osoittivat.

Terveydentila oli heikoin lapsilla, joita oli kiusattu alemmilta luokilta saakka ja joiden kiusaaminen jatkui yhä. Lähes joka toinen näistä lapsista arvioi psyykkisen ja fyysisen terveydentilansa hyvin heikoksi. Myös lapset, joita oli kiusattu vain lukioiässä tai ainoastaan alemmilla luokilla, kokivat vointinsa heikommaksi kuin kiusaamiselta säästyneet, mutta erot eivät olleet yhtä suuria kuin jatkuvan vainon kohteeksi joutuneilla.

Yhdysvaltalaisten tulokset vahvistavat koulukiusaamisen terveyshaitoista kertynyttä tutkimustietoa, ja viittaavat vahvasti siihen, että kiusaamisen aiheuttamia henkisiä ja fyysisiä vammoja voidaan vähentää puuttumalla kiusaamiseen varhain.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Pediatrics-lehdessä.

Kommentoi »