Masennus-tietopaketti

Depressio eli masennus on oireyhtymä, jossa mieliala pysyy masentuneena päivien ja jopa viikkojen tai kuukausien ajan.

Masennus voi oireilla monin eri tavoin. Masennukselle tyypillisiä oireita voivat olla mm. kyvyttömyys, syyllisyys, väsymys, jaksamattomuus, itsetuhoinen käyttäytyminen, unettomuus, ruokahalun muutos, keskittymiskyvyttömyys. Puhuttaessa masennuksesta on muistettava, että oireiden on kestettävä vähintään kaksi viikkoa.

Usein masennukselle ei löydetä yhtä tiettyä syytä ja joskus masennuksen tekijä voi löytyä elimellisistä sairauksista, kuten kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminnasta, syövästä tai sydäninfarktin jälkitilasta.

Kokosimme listan artikkeleita, joista löydät lisää tietoa masennuksesta.

Lääkärikirja: Masennus: oireet, diagnoosi ja hoito

Masennustilaa voidaan hoitaa useilla eri tavoilla, pääasiallisesti kuitenkin biologisilla (lääkehoito, kirkasvalo- tai sähköhoito, transkraniaalinen magneettistimulaatio) ja psykologisilla (vaikuttavaksi osoitettu psykoterapia) menetelmillä.

Siirry lääkärikirjaan: masennuksen oireet, tunnistaminen ja hoito

Kuka välittäisi minusta?

Yksi masennusta aiheuttavista tekijöistä on nykyään yhä kasvava yksinäisyys. Yksinäisyyteen ja syrjään jäämiseen voi liittyä myös häpeän tunne, omaa tilannetta ei edes haluta myöntää muille.

Masennuksesta ja yksinäisyydestä

Masentuneen minuuden rakentaminen

Toivon vahvistaminen ja elävöittäminen on keskeinen osa masennuspotilaan hoitotyötä ja se mahdollistuu hoitajan ja potilaan avoimessa ja vastavuoroisessa kohtaamisessa. Potilaalle annetaan tietoa masennuksesta ja häntä autetaan löytämään keinoja masennusta ylläpitävien ongelmien ratkaisuun.

Lue lisää

Eroon syysapatiasta

Syysapatialla on monta nimeä; syysmasennus, kaamosmasennus, kaamosväsymys. Syysapatian piikkiin voi laittaa monia epämiellyttäviä asioita. Joillakin työ loman jälkeen ahdistaa, toisilla tieto kohtaavasta tai jatkuvasta työttömyydestä tuntuu ennestäänkin pahemmalta. Onko syysmasennus väistämätöntä kaamosaikaan vai hyvä syy kieriskellä itsesäälissä?

Lisää syysapatiasta

Nainen ja masennus

Vakava masennus kehittyy naisille kaksi kertaa todennäköisemmin kuin miehille. Naisilla on myös suuremmat luvut kausimasennuksessa, masennuskäyttäytymisessä kaksisuuntaisessa mielenhäiriössä ja kroonisessa masennuksessa. Toisin kuin pelkkä surullisuus, masennus voi saada ihmisen tuntemaan työn, koulun ja ihmissuhteiden olevan huonolla mallilla tai niiden olevan jätetty kesken.

Naisen masennus

Masennus ei aina näy päälle päin

Masennus voi saada monia eri kasvoja ja sen määrittely voi olla vaikeaa. Masennus voi naamioitua taitavasti. Masennus voi esimerkiksi ilmetä jatkuvana ärtymyksenä, vetäytymisenä tai muistiongelmina.

Kun masennus piiloituu?

Miksi mielenterveys vie nuoria eläkkeelle?

Nuorten masennus jatkaa kasvuaan ja masennuksen vuoksi korvattujen sairauspäivien kokonaislukumäärä on kasvanut. Masennus saa myös nuoret aikuiset jättäytymään yhä useammin työkyvyttömäksi.

Masennus ja työkyky

Työ voi saada mielen oireilemaan

Työelämä muuttuu ja yhä kasvavammat yksilöön kohdistuvat haasteet voivat saada aikaan stressiä, joka ilmenee fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina oireina ja toimintahäiriöinä. Puolestaan työyhteisössä pitkään jatkunut stressi saattaa näkyä ilmapiiriongelmina, työpaikkakiusaamisena, toistuvina riitoina, yleisenä välinpitämättömyytenä, vetäytymisenä, eristäytymisenä ja tunteiden hallinnan vaikeutena.

Työ masennuksen aiheuttajana?

Masennus - Potilasohje

Masennus eli depressio on yleinen vaiva. Masennuksen oireet ovat moninaiset ja yksilölliset. Mitkä ovat masennuksen pääoireita, miten masennusta hoidetaan ja milloin masennuksen takia täytyy mennä lääkäriin?

Siirry masennus - potilasohjeeseen

Ikäihminen ja masennus

Jopa 15–30 % eläkeikäisistä kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä, usein se on masennus. Vanhuksen masennus ilmenee kuten nuoremmillakin - mielialan laskuna, haluttomuutena ja mielihyvän kokemisen menetyksenä. Lisäksi vanhuksen depressiossa voi olla tiettyjä erityispiirteitä.

Lue lisää: ikäihmisen masennus

Miksei masennuksesta parane?

Masennus ja sen hoito on saanut uusia tehokkaita lääkkeitä ja ymmärrys masennuksen luonteesta on koko ajan kasvanut. Miksi masentuneet eivät sitten parane niin kuin odotetaan?

Mitä silloin kun masennus ei parannu?

Kirkasvalohoito

Valon tiedetään aktivoivan ja virkistävän sekä vähentävän väsymyksen tunnetta. Joillakin yksilöillä kirkkaan valon puute voi johtaa masennuksen oireiden ilmaantumiseen, tavallisimmin talvella. Vakava talvimasennus on harvinainen mielialahäiriö, jonka ensisijaisena hoitona on kirkasvalohoito.

Lue lisää valohoidosta

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle: