Kihti

Kihti on uraatin metaboliaan liittyvä sairaus, jossa veren uraattipitoisuus on kohonnut. Kihdin helpoimmin todettava oire on erittäin kivulias yksittäisen nivelen äkillinen tulehdus. Useimmiten tulehtuva nivel on isonvarpaan tyvinivel. Muina oireina esiintyy mm. pitkäaikaista niveltulehdusta, munuaisvaivoja sekä virtsakiviä. Kihtiä esiintyy eniten aikuisilla miehillä.
 

Kihti, oireet


Kihdin taustalla on kohonnut elimistön uraattipitoisuus. Useimmiten uraattipitoisuus on ollut koholla jo useiden vuosien ajan ennen kuin kihti antaa ensimmäiset kliinisesti todettavat oireet. Tyypillisimmillään oire on toispuoleinen isonvarpaan tyvinivelen hyvin kivulias tulehdus. Nivel on punoittava, turvonnut ja erittäin arka. Joillakin kihtipotilailla tulehdus voi esiintyä samanaikaisesti useammassakin nivelessä. Tyypillisimpiä tulehtuvia niveliä ovat jalkaterän muut nivelet, nilkat, polvet, käden nivelet, ranteet ja kyynärnivelet. Kihtikohtaus kestää tyypillisimmillään 3 - 7 vrk, minkä jälkeen nivel saattaa olla täysin oireeton.

Kihti voi aiheuttaa nivelen reuna-alueille uraattikertymiä. Kyseiset kertymät voivat kasvaa niin suuriksi, että ne ovat tunnusteltavissa. Pitkään jatkunut aktiivinen kihti voi aiheuttaa nivelvaurioita.

Aiheuttaja


Kihdin aiheuttaja on elimistön kohonnut uraattipitoisuus. Se voi syntyä kahdella tavalla: joko uraattia syntyy elimistössä liikaa tai sitä erittyy (lähinnä munuaisten kautta) liian vähän pois elimistöstä.
 

Kohonneen uraattipitoisuuden aiheuttajat jaetaan primaarisiin eli synnynnäisiin tekijöihin sekä sekundaarisiin eli hankittuihin tekijöihin.
 

Synnynnäisiä syitä tunnetaan jonkin verran. Näiden taustalla on todettu olevan entsyymien toimintahäiriöitä tai muita geneettisiä ongelmia. Suurin osa synnynnäisistä tekijöistä vaikuttaa uraatin erittymiseen virtsaan.
 

Hankittuja syitä ovat mm. erilaiset pahanlaatuiset veritaudit, myelooma ja psoriaasi. Näissä sairauksissa uraatin tuotanto on kiihtynyt.
 

Lääkkeistä uraattipitoisuuden kasvua voivat aiheuttaa mm. salisylaatit, siklosporiini sekä nesteenpoistolääkkeet. Mikä tahansa munuaisten vajaatoimintaan johtanut tila voi aiheuttaa myös kihtiä. Edellä mainituissa tiloissa uraatin erittyminen on yleensä vaikeutunut. Alkoholi vaikuttaa sekä uraatin tuotantoa lisäämällä että vähentämällä sen eritystä. Miksi uraatti sitten aiheuttaa edellä mainittujen kaltaisia oireita? Uraatti on aine, jonka liukoisuus elimistössä voi vaihdella. Jos uraatin pitoisuus kudoksissa nousee riittävän korkeaksi, se ei enää pysy liukoisessa muodossa vaan kiteytyy. Mitä viileämmistä olosuhteista on kysymys, sitä herkemmin tämä tapahtuu. Niinpä kohonneet uraattipitoisuudet johtavat kiteytymiseen ensisijaisesti raajojen nivelissä, jotka ovat selvästi viileämmissä oloissa kuin esim. lonkkanivel. Kiteiden muodostuminen aiheuttaa niveleen voimakkaan tulehdusreaktion ja kliiniset oireet.

Diagnostiikka


Joskus pelkän tyypillisen taudinkuvan sekä koholla olevan uraattipitoisuuden perusteella voi tehdä suuntaa antavan diagnoosin. Kansainvälisestä aineistosta tiedetään kuitenkin, että väestöstä usealla prosentilla on kohonnut uraattipitoisuus, mutta 80 - 90 % näistä tapauksista ei koskaan sairastu kihtiin eikä mitään kihtiin viittaavaa löydetä tutkittaessakaan. Näin ollen pelkkä koholla oleva uraattipitoisuus ei välttämättä tarkoita sitä, että ihminen sairastaa tai tulevaisuudessa sairastuu kihtiin. Varma kihtidiagnoosi voidaan tehdä, jos tulehtuneesta nivelestä otetaan punktoimalla nivelnestenäyte ja tästä näytteestä löydetään uraattikiteitä.
 

Joskus voidaan myös röntgenkuvista tehdä kihtidiagnoosi. Kihti aiheuttaa sille tyypillisiä muutoksia nivelten rakenteessa ja ympäröivissä pehmytkudoksissa.
 

Kihtiin liittyy usein muitakin sairauksia, kuten munuaisten vajaatoimintaa. On siis syytä tehdä riittävän kattavat perusselvitykset myös niistä sairauksista ja tekijöistä, jotka voivat liittyä kihtiin.
 

Kihdin hoito


Kihti on paljolti elintapatauti. Ensisijainen hoito on siis elämäntapaohjeet. Näistä merkittävin on ruokavalio. Jos ruokavaliolla ja muilla elämäntapamuutoksilla ei saada riittävää vastetta vaan toistuvat kihtikohtaukset vaivaavat edelleen, voidaan tilaa hoitaa uraatin pitoisuutta vähentävällä lääkityksellä.
 

Äkillistä kihtikohtausta hoidetaan ensisijaisesti levolla, kylmäpaketilla ja tulehduskipulääkkeillä. Perinteisesti parhaimpana kipulääkkeenä kihtikohtauksen aiheuttamaan nivelkipuun on pidetty indometasiinia. Jos nämä hoidot eivät auta tai eivät sovellu käytettäviksi, niveleen ruiskutettu kortisoni yleensä lievittää oireita hyvin.
 

Seuranta


Kihtipotilailla on usein muitakin sairauksia, kuten verenpainetautia ja munuaissairauksia, jotka voivat vaatia seurantaa. Kihti itsessään, jos se pysyy rauhallisena, ei välttämättä vaadi erityisempää seurantaa. Seuranta voi olla kuitenkin tarpeen, jos kihti ei tahdo pysyä kurissa.
 

Periytyvyys


Geneettisillä tekijöillä tiedetään olevan paljonkin tekemistä kihdin kanssa. Tunnetaan harvinaisia sairauksia, joissa tietyt geenimuutokset voivat johtaa huomattavan korkeisiin uraattipitoisuuksiin sekä kihtiin. Usein kuitenkin perinnölliset tekijät ovat ns. altistavina tekijöinä ja jokin muu tekijä lopullisesti nostaa uraattipitoisuuden sille tasolle, että kihti tulee esiin.
 

Yleisyys


Kansainvälisessä aineistossa kihdin yleisyydeksi on arveltu noin 0.3 - 2.8 %. Kihtiä sairastavat pääasiallisesti aikuiset miehet.
 

Ennuste


Hoidettuna kihdistä ei yleensä ole erityisempää haittaa arkipäivän toiminnoille tai terveydelle. Hoitamattomana tila voi kuitenkin johtaa tulehtuneiden nivelten tuhoutumiseen sekä vakaviinkin munuaissairauksiin.

Lisätietoa

  

Kihti-potilasohje (tietoa mm. ruokavaliohoidosta)
 

Linkkilista


Reumaliitto
Kihti - MedilinePlus (engl.)
 

Viitteet


Noble: Textbook of Primary Care Medicine, 3rd ed., Copyright 2001 Mosby, Inc.
Goldman: Cecil Textbook of Medicine, 21st ed., Copyright 2000 W. B. Saunders Company

Tarkastajalääkäri on tarkistanut tekstin 19.10.2010.

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.