Tupakointi

Tupakka on nautintoaine, johon liittyy fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Tupakan tiedetään olevan tärkein ehkäistävissä olevien sairauksien ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja. Eurooppalaisten ensikontakti tupakointiin tapahtui noin 1500-luvulla Amerikassa, jossa alkuasukkaat polttivat tupakkaa. Uudisasukkaat oppivat tavan nopeasti ja jo 1600-luvulla tupakointi oli levinnyt laajalti Eurooppalaisten keskuuteen.

1930-luvulla Yhdysvalloissa alettiin huomata tupakan vaikutus sairastavuuteen sekä kuolleisuuteen. Jo vuonna 1964 Yhdysvaltalainen asiantuntijapaneeli totesikin tupakoinnin olevan merkittävä terveyshaitta ja lisäävän selvästi kuolleisuutta.

Suomessa tupakoinnin polton väheneminen jatkui pitkään, kunnes vuonna 1997 polttavien määrä taittui taasen nousuun. Valitettavaa on varsinkin nuorten tyttöjen kasvanut tupakointi. Tupakka on todettu osalliseksi niin suureen joukkoon sairauksia, että jos keksittäisiin nyt, niin se kiellettäisiin kuten huumeet.

Lyhyesti tosiasioita tupakoinnista:

 • Suomalaisista miehistä tupakoi alle kolmannes ja naisista viidennes (miljoona suomalaista tupakoi päivittäin)
 • Joka vuosi tupakoinnin aloittaa noin 15 000 nuorta, joista 10 000 jatkaa vielä aikuisena
 • Tupakoija käyttää päivässä noin 2 tuntia tupakointiin
 • Tupakan takia kuolee Suomessa noin 5 000 ihmistä vuodessa
 • 30-50-vuotiailla tupakointi nostaa sydäninfarktin riskin viisinkertaiseksi (500 %)
 • Lopettaminen kannattaa aina: kun lopettaa tupakoinnin, infarktiriski laskee puoleen jo vuodessa ja tupakoimattomien tasolle 10 vuodessa
 • Tupakointi maksaa yhteiskunnalle 10-15 miljardia markkaa vuodessa
 • 60 % kaikista tupakoivista haluaisi lopettaa. Suomessa 64 000 ihmistä lopettaa vuosittain
 • Passiivinen tupakansavulle altistuminen on sydämelle lähes yhtä haitallista kuin tupakointi

Tupakan sisältämät aineet

Tupakan savu on aerosoli, joka koostuu kiinteistä hiukkasista, nestepisaroista ja kaasuista. Tupakan savu sisältää yhteensä noin 4000 erilaista kemikaalia, jotka ovat peräisin tupakkakasvista, lannoitteista, torjunta-aineista ja tupakan valmistuksessa käytetyistä kemikaaleista. Tunnetuimmat haittavaikutusten aiheuttajat ovat terva, häkä ja nikotiini.

Terva on monen kemiallisen aineen yhdistelmä. Osa aineista on ns. karsinogeeneja. Terva ärsyttää keuhkoputkia ja aiheuttaa yskänärsytystä sekä ylenmääräistä liman erittymistä keuhkoputkien limakalvolta.

Häkää syntyy palamisessa. Häkä sitoutuu punasolujen hemoglobiinissa hapelle kuuluvalle paikalle huomattavasti happea hanakammin, jolloin se syrjäyttää hapen. Hapen kulku elimistössä estyy ja tämä johtaa kudosten hapensaannin huononemiseen. Hapensaannin huononeminen puolestaan vaikuttaa suorituskykyä heikentävästi ja voi aiheuttaa pääsärkyä sekä väsymistä.

Nikotiini on tupakan riippuvuutta aiheuttava ainesosa. Lisäksi se on merkittävä osatekijä sydän- ja verisuonisairauksien kehittymisessä. Nikotiini johtaa sopivina pitoisuuksina mielihyvän tunteeseen. Jos elimistö on tottunut nikotiiniin, eikä se sitä jostain syystä saa, ilmaantuu tyypillisiä vierotusoireita: levottomuutta, hikoilua, huonoa oloa, käsien tärinää ja päänsärkyä.

Tupakkariippuvuus

Tupakka on voimakas päihde ja erityisesti nikotiini aiheuttaa voimakasta fyysistä riippuvuutta. Nikotiini vaikuttaa aivoissa tapahtuvien reaktioiden kautta keskushermostoon ja mielialaan. Riippuvuuden astetta kuvaavat toistuvat lopetusyritykset, vieroitusoireiden voimakkuus ja aamun ensimmäisen savukkeen kiireellisyys. Kun säännöllinen nikotiiniannos jää saamatta, tupakoija saa vieroitusoireita. Ne voivat olla tupakanhimoa, ärtyneisyyttä, ahdistuneisuutta ja turhautuneisuutta. Tupakointiin liittyvät myös psykologinen ja sosiaalinen riippuvuus. Tupakan aiheuttama riippuvuus on arvioitu jopa heroiinia voimakkaammaksi. Yleisimmät tupakanhimoa aiheuttavat tekijät ovat stressi, sosiaaliset tilanteet, alkoholin nauttiminen ja ateriointi.

Tupakoinnin lopettaminen vaatii vakavaa päätöstä ja rautaista itsekuria. Lopettamisen avuksi voi koittaa myös muutamia apukeinoja.

Nikotiinikorvaushoito

Nikotiinikorvaushoito sopii parhaiten henkilöille, joilla on suuri nikotiiniriippuvuus ja kovat vieroitusoireet. Vieroitusoireet heikkenevät vähitellen ja kestävät noin kolme kuukautta. Sen takia hoidon kestoksi suositellaan 3-6 kuukautta. Annoksen on oltava riittävä ja sen teho paranee yhdistämällä kaksi eri annostelumuotoa. Nikotiinikorvaushoidon tarkoituksena on nostaa veren nikotiinipitoisuus sellaiselle tasolle, että tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyvät vieroitusoireet helpottuvat. Erään tutkimuksen mukaan lopettamisen onnistuminen kaksinkertaistuu nikotiinikorvaushoidolla ja tehokkaalla hoidolla (riittävä annos, riittävän kauan) jopa kolmannes kykenee lopettamaan.

Korvaushoidon muotoja ovat laastari, purukumi, inhalaattori ja tabletit. Laastari ja tabletit ovat "huomaamattomia" hoitokeinoja, kun taas inhalaattori ja purukumi antavat myös fyysistä tekemistä. Korvaushoitojen päivähinnat ovat 2-5 euroa riippuen tuotteesta ja käyttäjästä. Osa tuotteista vaatii lääkärin reseptin. Tuotteet imeytyvät eri nopeudella ja niiden vereen siirtyvässä nikotiinimäärissä on eroja. Nikotiiniriippuvuustestillä (Fagerströmin testi) voit luokitella nikotiiniriippuvuutesi ja sen mukaan valita sopivan nikotiinikorvaushoidon.

Tee nikotiiniriippuvuustesti

Tulosten tulkinta:

 • Jos testissä saa alle 2 pistettä, pidetään nikotiiniriippuvuutta alhaisena ja nikotiinikorvaushoidoksi suositellaan nikotiinipurukumia, kielenalustablettia tai inhalaattoria.
 • Jos testissä saa 3-6 pistettä, pidetään nikotiiniriippuvuutta keskisuurena ja nikotiinikorvaushoidon vaihtoehtoina ovat edellisten lisäksi myös enemmän nikotiinia sisältävä purukumi tai nikotiinilaastari.
 • Jos testissä saa 7-10 pistettä, pidetään nikotiiniriippuvuutta voimakkaana. Tällöin kannattaa käyttää pitkävaikutteista valmistetta (laastari) ja esim. nenäsuihkeita koviin vieroitusoireisiin.
 

Lääkkeillä eroon tupakasta

On olemassa reseptillä saatavia lääkeaineita (bupropioni, nortriptyliini), jotka ovat tutkimusten perusteella ehkä hieman nikotiinikorvaushoitoa tehokkaampia tupakkavieroituksessa. Toisaalta kahdella nikotiinikorvausvalmisteella eli kombinaatiohoidolla saavutetaan käytännössä sama tulos eli joka kolmannes onnistuu. Varenikliini on tehokas vieroituslääke. Sen vaikutus perustuu nikotiinireseptorien osittaiseen aktivaatioon.

Akupunktiosta apua tupakoinnin lopettamiseen

On käytetty onnistuneesti tupakasta vieroitukseen. Akupunktiolla pyritään vähentämään vieroitusoireita. Se kestää 2-5 viikkoa, yleensä yksi hoitokerta viikossa.

Hypnoosin ja suggestioterapian avulla eroon tupakasta

Lisää motivaatiota lopettamiseen. Hypnoosi pyrkii pureutumaan alitajuntaan ja vaikuttamaan riippuvuutta ylläpitävään osaan ihmisessä. Tupakkavieroitukseen kuuluu 2-4 käyntikertaa. Tupakointi pitää lopettaa terapian alkaessa.

Lähteet

Alla mainitut www-osoitteet ja Lääkärin tietokannat, Duodecim

Linkit

Hengitysliitto

Allergia- ja astmaliitto

Lue lisää:

Näin tupakointi vaikuttaa eri sydäntautien riskeihin

Poltatko? Näin passiivinen tupakointi vaikuttaa lapsen terveyteen 

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.