Näin syntymäjärjestys vaikuttaa lasten älykkyyteen

Esikoiset ovat älykkäämpiä kuin sisaruksensaLasten syntymäjärjestys aiheuttaa usein kilpailua perheiden sisällä, mutta sillä saattaa olla tekemistä myös lapsen persoonallisuuden ja älykkyyden kanssa, todetaan tuoreessa amerikkalaistutkimuksessa.

Msnbc.comin uutisen mukaan tutkijat havaitsivat, että esikoiset ovat tyypillisesti älykkäämpiä, kun taas nuoremmat sisarukset saavat koulusta parempia arvosanoja ja ovat ulospäinsuuntautuneempia.

Tutkimustulokset antavat lisävaloa jo pitkään jatkuneelle kiistalle siitä, onko lasten syntymäjärjestyksellä ylipäätään merkitystä tämän elämään. Asian tiimoilta on tehty paljon tutkimuksia, mutta selkeään johtopäätökseen ei ole vielä päästy.

New Yorkissa sijaitsevan Adelphi yliopiston tutkimusta varten tutkija Tiffany L. Frank haastatteli 90 paria yläaste-ikäisiä sisaruksia. Heitä pyydettiin arvioimaan omaa älykkyyttään, työmoraaliaan ja koulumenestystään verrattuna sisaruksiinsa sekä raportoimaan omat arvosanansa. Tutkijat tekivät myös omat koulumenestystä mittaavat testinsä todentaakseen oppilaiden omat arviot.

Vaikka esikoiset näyttivät menestyvän älyllisissä tehtävissä paremmin, nuoremmilla sisaruksilla oli kaiken kaikkiaan paremmat kouluarvosanat. Tutkijat uskovat esikoisten menestyneen paremmin testeissä, sillä jossain elämänsä vaiheessa he ovat saaneet vanhempiensa kaiken huomion.

Nuorempien sisarusten puolestaan uskottiin saaneen parempia arvosanoja koulusta, koska he saivat apua vanhemmilta sisaruksiltaan, jotka olivat jo opetelleet tietyt perusasiat. Tämän lisäksi myöhemmin syntyneillä näytti olevan enemmän tarvetta kilpailuhenkisyyteen ja vanhempien sisarusten voittamiseen, jotta he saisivat vanhemmiltaan enemmän huomiota.

Esikoiset perfektionisteja, nuoremmat avoimempia

Toisessa persoonallisuutta tutkineessa kokeessa haastateltiin 76 paria yläaste-ikäisiä sisaruksia. Nuoret arvioivat omaa persoonallisuuttaan tutkimusta varten kehitetyillä kysymyksillä. Myöhemmin syntyneiden lasten todettiin olevan sosiaalisempia, menevämpiä, herkkätunteisempia, anteeksiantavampia ja avoimempia uusille kokemuksille kuin esikoisten, joiden huomattiin olevan enemmän täydellisyyteen pyrkiviä.

 

Useimmissa aiemmin tehdyissä tutkimuksissa syntymäjärjestystä on tutkittu eri perheiden lasten välillä. Eräässä tutkimuksessa muun muassa tutkittiin olivatko Yhdysvaltain presidentit, Nobel voittajat ja NASA:n astronautit esikoisia vai myöhemmin syntyneitä. Tutkimuksesta ilmeni, että selkeästi suurin osa heistä oli esikoislapsia. Tämän kaltaisissa tutkimuksissa ei Frankin mukaan kuitenkaan otettu huomioon muiden sisarusten vaikutusta, kuten mahdollista sisarusten välistä kilpailua.

Tutkimustulokset antavat hieman lisätietoa siitä, miten suuri merkitys sisaruussuhteilla lapsiin on. Asia saa yleensä vähemmän huomiota kuin äiti-lapsi- ja isä-lapsisuhde. Tutkimus viittaa myös siihen, että jotkin sisarusten väliset synnynnäiset erot ovat olemassa vaikka vanhemmat kasvattaisivat lapset miten tasavertaisesti tahansa.

Lue lisää:

Sisaren olemassaolo auttaa lasta yllättävällä tavalla

Näin lievität lapsen mustasukkaisuutta

Keskustele:

Huutoa, kiusaamista, pahantekoa

Esikoisen mustasukkaisuus

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.