Kasvokipu

Kasvokipua voi liittyä äkillisenä tai pitkäaikaisena oireena varsin moniin sairauksiin. Kasvokipu voi olla myös itsenäinen kasvon alueen hermoihin liittyvä sairaus tai oire. Kasvojen alueen tuntohermotuksesta huolehtii kolmoishermo, jossa on nimensä mukaisesti kolme haaraa. Ylimmän haaran aluetta on silmän ja otsan alue, keskimmäisestä haarasta saa puolestaan hermotuksen yläleuan ja posken alue ja alin haara puolestaan vastaa alaleuan ja posken alueesta.

KasvokipuKasvojen alueen kipuja voi olla oireena hammasperäisissä sairauksissa, samoin suun limakalvojen sairaudet voivat aiheuttaa kasvojen alueen oireita. Osaan päänsäryistä, kuten migreeniin, voi myös liittyä kasvojen alueen kipuoireita. Kasvojen alueelle voi lähettää kipuoiretta myös silmäperäiset sekä korva-, nenä- ja kurkkuperäiset syyt, kuten poskionteloiden sairaudet. Pään ja niska-hartiaseudun lihaskireyksiin voi liittyä myös heijasteista kipua kasvojen alueelle, samoin kasvokipuoireita voi liittyä leukanivelen sairauksiin. Myös psykogeeniset syyt, kuten ahdistus ja masennus voi oireilla kasvokipuna.

Varsinaisiin kasvokipuihin luetaan tavallisesti kolmoishermosärky (trigeminusneuralgia) sekä epätyypillinen kasvokipu (atypical facial pain). Kolmoishermosärky on yleensä toispuoleinen, epätyypillinen kasvokipu voi olla myös molemminpuolinen. Olennaisimmat ja useimmilla potilailla havaittavat erot näiden sairauksien välillä selviävät seuraavan kappaleen taulukosta. Hermoperäistä kasvokipua voi olla myös vyöruusun jälkioireena.
 

Kasvokipu, oireet ja aiheuttaja:


Oire
 
Kolmois- 
hermosärky
Epätyypillinen kasvokipu toispuoleisenaEpätyypillinen kasvokipu molemmin-puoleisena

Oireiden tiheys

Kipu kohtauksit-tainen, usein toistuvasta päivittäiseen, jopa harvemminkin

Kipu usein jatkuvaa, voimakkuus voi vaihdella

Jatkuva, yleensä ei kovin paljon vaihtelua

Kivuttomia jaksoja

Lähes aina, etenkin sairauden alkuvaiheessa

Harvoin

Hyvin harvoin

Kivun luonne

Sähköisku- mainen, viiltävä, repivä, polttava, terävä, pinnallinen

Polttava, särkevä, syvä, joskus kohtauksittaisia kipushokkeja

Polttava, särkevä, syvä

Kivun sijainti

Toispuoleinen, yleensä kolmoishermon alueella

Kolmoishermon alueella tai yläniskan alueella

Yleensä suun ympärillä, suun sisällä

Tunto- muutokset

Useimmiten ei tuntomuutoksia tai lievä ylituntevuus

Usein ylituntevuutta

Ylituntevuus tavallista, epämiellyttäviä tuntomuutoksia, turruutta

Kivun laukaisevat tekijät

Kosketus tai vastaava laukaisee kivun, kipu tulee päälle kasvojen etuosasta tai kauempaakin
Ei useinkaan ulkoisen tekijän kuten kosketuksen laukaisema, kipu voi kuitenkin tulla päälle kipualueen käsittelystä
Yleensä ulkoiset tekijät eivät laukaise kipua päälle

Paikallinen arkuus

Yleensä ei ole

Harvinainen

Yleensä ei ole

Aiheuttaja

Usein tuntematon. Kolmoishermon pinne saattaa olla aiheuttajana tai harvinaisena syynä pesäkekovettu- matauti

Tuumori, tulehdus, vamma tai kasvojen alueen leikkaus, kolmoishermon pinne. Usein syy ei ole selvitettävissä

Yleensä oireiden aiheuttaja tuntematon

Tyypillinen oireiden alkamis-ajankohta

Yli 50-vuotiailla

Noin 30 vuoden iässä

Vaihtelee

Potilaiden sukupuoli

60 % naisia

75 % naisia

90 % naisia


(Lähde: Loeser J. Cranial Neuralgias. Kirjassa: J Bonica The Management of Pain)

Kolmoishermosäryssä kipu on yleensä kohtauksittainen, muutamasta sekunnista pariin minuuttiin jatkuva. Kipukohtaukset tulevat yleensä äkillisesti ja ovat varsin voimakkaita. Kolmoishermosärkykohtauksen voi laukaista esimerkiksi ruokailu, kasvojen tai hampaiden pesu. Oireet ovat tavallisempia oikealla puolen kasvoja ja painottuvat yleensä kasvojen etuosaan.
 

Diagnoosi


Kasvokivun diagnostiikka perustuu varsin pitkälle potilaan kertomiin oireisiin sekä lääkärin tekemään potilaan tutkimiseen. Diagnostiikassa pyritään selvittämään mahdolliset hoidettavissa olevat kasvokivun aiheuttajat, kuten hammasperäiset, silmäperäiset sekä korvan, nenän ja kurkun alueen syyt. Samoin selvitetään mahdollinen yhteys päänsärkyä aiheuttaviin sairauksiin ja mahdollisesti sairastettuun kasvojen alueen vyöruusuun.
 

Kasvokipu ja hoito


Jos kasvokipu on oire jostakin muusta pään, niskan tai hartioiden alueen sairaudesta, näiden sairauksien hoidolla usein myös kasvokipuoire helpottuu. Jos diagnoosiksi varmistuu kasvojen alueen hermoperäinen kipu eli kolmoishermosärky, epätyypillinen kasvokipu tai vyöruusun jälkeinen hermosärky, pääpaino hoidoissa on lääkehoidolla.

Kolmoishermosäryn lääkehoidossa parhaat tulokset on saatu epilepsialääkkeillä. Tavallisin aloituslääke on edelleen karbamatsepiini tai okskarbatsepiini. Osa hyötyy puolestaan fenytoiinista. Jos näillä lääkkeillä ei saada vastetta, lupaavia tuloksia on saatu myös lamotrigiinilla sekä baklofeenilla. Myös muita, lähinnä epilepsialääkkeitä kolmoishermosäryn hoidossa on myös kokeiltu.

Epätyypillisessä kasvokivussa vahvin näyttö on puolestaan kipukynnyslääkkeillä kuten amitriptyliinillä.

Vyöruusun jälkeisessä kasvokivussa tavallinen aloituslääke on nykyisin gabapentiini. Lupaavia tuloksia vyöruusun jälkeisen hermosäryn hoidossa on saatu myös pregabaliinilla.

Kolmoishermosäryn lääkehoidolle reagoimattomissa tilanteissa voidaan harkita myös kirurgista hoitoa. Nämä hoidot kohdistuvat kallon sisällä oleviin kolmoishermon hermosolmukkeisiin. Nykyisin käytetyin hoito on hermosolmukkeen lämmittäminen radiofrekvenssi-laitteella. Hoito tapahtuu yleensä neurokirurgian klinikassa.

Kasvokivun hoidossa mahdollisuudet omahoitoon ovat usein varsin rajalliset ja potilaskohtaiset. Kipua laukaisevien tekijöiden, kuten esimerkiksi kylmän tai kuuman, välttämisellä voi joskus vähentää kipukohtauksien tulemista jonkin verran.
 

Ennuste


Kolmoishermosärky paranee monesti itsestään mutta osalla potilaista oireet pahenevat ajan myötä. Oireisto saattaa helpottua muutaman kuukauden tai vuosien kuluessa mutta osalla kipukohtaukset käyvät yhä tiheämmiksi ja osa kivusta jää tuntumaan myös kohtausten välillä. Lääkehoidoilla kolmoishermosärkypotilaista tyydyttävä tai hyvä vaste saadaan noin 75 %:lla potilaista.
 

Lähteet


Loeser J. Cranial Neuralgias. Kirjassa The Management of Pain. Ed J Bonica. 2nd ed.1990. Lea & Fabiger Pennsylvania USA.

He L, Wu B, Zhou M. Non-antiepileptic drugs for trigeminal neuralgia. The Cochrane Database of Systematic Reviews. Volume (4). 2004

Jensen T. Trigeminal Neuralgia and Other Facial Neuralgias. CME Artikkeli 2004. www.pain.com

Lue lisää:

Miksi kasvoja särkee?

Asiantuntija vastaa: Koululaisen kasvokipu ja päänsärky. Mistä apua?

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.