Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen diagnoosi voidaan tehdä ilman kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia vastaanotolla lääkärin suorittamin testein. Lääkehoitoa ei tarvita, hoidoksi riittää sakan poistaminen kaarikäytävästä asentohoidolla. Jos tämä ei auta, voidaan joutua turvautumaan kirurgiseen hoitoon, jossa kaarikäytävä tukitaan. Leikkaushoito auttaa hyvin oireiluun ja riski leikkauksen epäonnistumiselle on pieni. Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee yleensä itsestäänkin, mutta hoidoin voidaan paranemista oleellisesti nopeuttaa. Kaikilla huimausoire ei parane itsestään laisinkaan. Useimmilla huimausoireisto uusiutuu ajan kuluessa.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus ja oireet

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen pääasiallinen oire on kiertävä tai kallistava voimakas huimaus, joka liittyy pään asennon muutoksiin. Huimausoire tulee esille tietyissä asennoissa. Tällaisia asentoja voivat olla mm. makuulle meno, kyljen kääntäminen, makuulta istualleen nousu tai pään taivuttaminen eteenpäin. Huimausoire kestää tyypillisesti 10-20 sekuntia, jonka jälkeen se helpottuu. Myös pahoinvointia voi esiintyä. Pahoinvoinnin kesto on usein huomattavasti huimausoiretta pidempi. Joskus hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen liittyy tinnitusta tai ahdistusta.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen oireet alkavat yleensä aamulla vuoteessa ollessa, kylkeä käännettäessä tai vuoteesta noustessa. Huimausta aiheuttavia asentoja alkaa luonnollisesti vältellä. Usein mukavinta on nukkua puoli-istuvassa asennossa.

Aiheuttaja

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sakan kulkeutumisesta korvassa sijaitsevan tasapainoelimen kaarikäytävään. Sakka aiheuttaa asennonmuutosten yhteydessä voimakkaan huimausoireen. Yleensä oireilulla ei ole laukaisevaa tekijää, mutta toisinaan pieni päähän kohdistunut vamma saattaa olla taustalla.

Ihmisen sisäkorvassa on sekä äänen aistimiseen että asennon ja liikkeen aistimiseen erikoistuneet rakenteet. Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa vika piilee nimenomaan pään liikettä aistivissa kaaritiehyissä. Kaaritiehyitä on molemmissa korvissa kolme, etummainen, takimmainen ja horisontaalinen. Ne sijaitsevat kohtisuorasti toisiinsa nähden ja ovat yhdessä kykeneväisiä aistimaan pään liikkeitä kaikissa suunnissa. Itse pään liikkeiden tunnistaminen tapahtuu kaaritiehyiden päissä sijaitsevissa avartumissa, joissa on aistinsoluja. Pään asennon muuttuessa kaarikäytävien sisällä oleva neste liikkuu ja ärsyttää avartuman aistisoluja, jota kautta tieto pään liikkeistä välittyy hermoa pitkin aivoihin.

Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa kaarikäytävään kertyy nestettä painavampaa sakkaa, jonka liikkeet aiheuttavat virheellisiä liikeaistimuksia. Sakan kertymisen syytä ei varmuudella tiedetä. Arvellaan, että sakka on peräisin tasapainoaistin tasapainokivistä. Sakan kertyminen voi johtua rapautumisesta tai sen taustalla voi olla pieni päähän kohdistunut trauma.

Takimmaisen kaarikäytävän asentohuimaus on ylivoimaisesti yleisin hyvänlaatuisen asentohuimauksen tyyppi. Joskus sakkaa saattaa kuitenkin jäädä myös horisontaaliseen tai etummaiseen kaarikäytävään. Etummainen kaarikäytävä kuitenkin tyhjenee asentonsa vuoksi itsestäänkin helposti esimerkiksi yöllä kylkeä vaihdettaessa.

Diagnoosi

Lääkäri osaa epäillä hyvänlaatuista asentohuimausta oireilun perusteella. Kun epäily sairaudesta on tullut, tehdään muihin huimauksen syihin liittyvien lääkärintutkimusten ohella myös ns. kallistusprovokaatiotesti. Testi suoritetaan tutkimuspöydällä liikuttamalla tutkittavaa istumisasennosta makuuasentoon pään ollessa tietyssä asennossa. Testin tarkoituksena on saada vastaanottotilanteessa esille asentoon liittyvä huimausoire ja myös siihen liittyvä silmien liike. Testillä testataan nimenomaan takimmaisen kaarikäytävän oireilua. Molemmat puolet testataan erikseen. Horisontaalisen kaarikäytävän tilannetta testataan erilaisilla siihen suunnitelluilla testeillä, kuten esim. selällään tutkimuspöydällä päätä kääntämällä.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus, hoito ja seuranta

Lääkkeisiin perustuvaa hoitoa hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ei ole olemassa. (Lue lisää asentohoidoista huimaus-potilasohjeesta.) Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa hoito on aiemmin perinteisesti ollut asentohoito. Siinä potilas tekee noin viikon ajan viisi kertaa päivässä viiden perättäisen kallistuksen sarjan siten, että huimaus saadaan esille. Tämä hoitomuoto on kuitenkin osoittautunut luultua huonommaksi ja se on potilaalle raskas toteuttaa.

Nykyään hyvänlaatuisen asentohuimauksen hyvä hoito on tyhjentää kaarikäytävät sakasta painovoiman avulla liikuttamalla päätään ja vartaloaan liikesarjoin asiaan perehtyneen ammattilaisen opastuksella. Hoitoa kutsutaan asentohoidoksi. Hoidossa käytetyt liikesarjat riippuvat siitä, missä kolmesta kaarikäytävästä sakka on oireita aiheuttamassa ja kummasta puolesta on kyse.

Kaikki eivät kuitenkaan saa liikehoidoista helpotusta oireisiinsa. Tällaisissa tapauksissa harkitaan kirurgista hoitoa. Vaihtoehtoisina kirurgisina hoitomenetelmiä on kaksi. Ensimmäinen on takimmaiseen kaarikäytävään johtavan hermon katkaisu, jolloin huimaamisen tunne loppuu vaikuttamatta itse huimaamisen syyhyn eli kaarikäytävässä liikkuvaan sakkaan. Näitä leikkauksia tarvitaan harvoin ja niitä tehdään vähän.

Yleensä kirurgiaan lähdettäessä päädytään tukkimaan takimmainen kaarikäytävä luupuru-kudosliimatulpalla. Toimenpide on kohtalaisen helppo suorittaa ja sillä on vähän haittavaikutuksia. Toimenpiteeseen liittyy kuitenkin pieni kuulonmenetyksen riski. Leikkauksen jälkeen esiintyy noin viikon ajan tasapainovaikeutta, jonka jälkeen tasapaino helpottuu.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen yleisyys

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. On arvioitu, että hyvänlaatuinen asentohuimaus on taustalla 20 %:ssa kaikista huimaustapauksista.

Perinnöllisyys

Ei ole osoitettu että hyvänlaatuinen asentohuimaus olisi suoranaisesti perinnöllinen sairaus.

Ennuste

Lähes kaikki hyvänlaatuista asentohuimausta sairastavat saavat helpotuksen oireiluunsa asentohoidon avulla. Ilman hoitoa huimausoire kestää keskimäärin 10 viikkoa. Kuitenkin oireilun kesto vaihtelee lyhyestä oireilusta itsestään loppumattomaan oireiluun. Suurella osalla sairastuneista oireisto uusiutuu ajan mittaan.

Lähteet

Hirvonen Timo. Hyvänlaatuinen asentohuimaus perusterveydenhuollossa. Lääkärilehti 2002;57(22):2456.

Laitakari Kyösti. Miten havainnollistan kaarikäytäväsakan poiston asentohuimauksen hoidossa? Lääkärilehti 2004;59(47):4603-4605.

Lohi Jouni. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen diagnosointi ja hoito perusterveydenhuollossa. Lääkärilehti 2002;57(18-19):2023-2027.

Ojala Mikael. Huimaus. Duodecim 2006;122(13):1591-2.

Ojala Mikael . Hyvänlaatuinen asentohuimaus (BPPV). Lääkärin käsikirja. 14.6.2005.

Tapiovaara Hannu. BPPV, Hyvänlaatuinen asentohuimaus l. vertigo benigna paroxysmalis positionalis.

Lue lisää:

Katso Lääkeoppaan lista huimauslääkkeistä

Yleisin huimaustyyppi

3 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Kommentit

Vierailija (ei varmistettu)
Kiitos artikkelista. Olen juuri nyt pari päivää kärsinyt lievästä ko. vaivasta. Tuttu asia, jo muutaman kerran saanut samanlaisen kohtauksen, kerran kovemman.
Vierailija (ei varmistettu)
Minulla alkoivat kyseisen kaltaiset kohtaukset noin yhdeksän vuotta sitten jalkaleikkauksen jälkeisen sänkylevon yhteydessä. Kohtaukset olivat melko vaikeita ja niihin liittyi aina myös mainittu pahoinvointi. Kohtaukset loppuivat mutta tulivat takaisin joitakin kertoja. Nyt kohtauksia ei ole ollut kuuteen ja puoleen vuoteen. Ne olivat todella epämiellyttäviä ja luulin, että minulla on päässä kasvain tai jotain vastaavaa. Terveyskeskuslääkäri ei pystynyt tunnistamaan sairautta.
Vierailija (ei varmistettu)
Olen kärsinyt vaivasta nyt kolme päivää. Tänään lääkäri diagnosoi vaivani asentohuimaukseksi asentohoidolla.Huimaus oli jo aiemmin todella voimakasta, mutta ilmeni vain pitkällään vasemmalle päätä kääntäessäni. Lääkärin pyörityksen aikana tuli kamala pahoinvointi ja nyt.huimaa jo molemmille puolille kääntyillessä sekä ylösnoustessakin. Tosin pyöritys ei ole enää aivan entisenlaisen voimakas. Sain lähetteen fysioterapeutille kolmen kerran asentohoitoa varten ja pelottaa todella sinne meno... Tää on kyllä tosi rankka vaiva...

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.