Dementia

Dementia ilmenee yleensä vanhemmalla iällä; nuoruusiän dementoituminen on harvinaista mutta mahdollista. Dementia ei ole diagnoosi vaan oire. Dementian taustalta on useimmiten löydettävissä tilan aiheuttava sairaus tai sairauksia. Lue lisää dementiasta.

Uusimmat

Dementia

Statiinit saattavat pienentää Alzheimerin taudin riskiä

Kolesterolia alentavia statiinilääkkeitä käyttävien on joissain tutkimuksissa havaittu sairastuvan Alzheimerin tautiin tavallista harvemmin. Tuore...
Dementia

Runsas saunominen suojaa miehiä muistisairaudelta

Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan runsas saunominen voi pienentää dementiaan sairastumisen riskiä. 20 vuotta kestäneessä...
Dementia

Kolmasosa muistisairaista myös masentuneita

Muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää potevat kärsivät usein myös masennusoireista . Tuoreen tutkimuksen perusteella...
Dementia

Aistien heikkeneminen yhteydessä dementiariskiin

Kuulo ja muut aistit usein heikkenevät iän myötä, mutta tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tämä heikkeneminen voi myös kertoa dementian...
Dementia

Reipas liikunta keski-iässä parantaa vanhuusiän muistia

Keski-iässä ripeää liikuntaa harrastaneiden muisti toimii vanhuudessa paremmin. Ripeällä liikunnalla tarkoitetaan liikuntaa, joka vastaa...
Dementia

Uniongelmat yhteydessä keski-ikäisen dementiariskiin

Keski-iässä uniongelmista kärsivät saattavat sairastua tavallista todennäköisemmin dementiaan myöhemmin elämässään, tuore suomalaistutkimus osoittaa...

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:

Asiantuntijat vastaavat