ADHD

ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) eli tarkkaavaisuus-yliaktiivisuushäiriö. ADHD:n oireita ovat keskittymiskyvyttömyys, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus. ADHD:n taustalla voi olla perinnöllisiä, sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä tekijöitä. Lue lisää ADHD:sta.

Uusimmat

ADHD

ADHD-lääkkeet voivat vähentää potilaiden päihdeongelmia

ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevilla on usein myös päihdeongelmia , mutta ne todennäköisesti vähentyvät ADHD-lääkityksen avulla. Havainto on...
ADHD

Aikuisen ADHD on hallittavissa

ADHD tunnetaan lasten ja nuorten ylivilkkautta aiheuttavana haittana. Todellisuudessa moni aikuinen kärsii tästä kehityksellisestä häiriöstä, usein...
ADHD

Keinoja ADHD:n kanssa elämiseen: päivitetty hoitosuositus antaa myös kättä pitempää

Millaisia yleisohjeita ADHD:n hoitamiseen annetaan suomalaisessa hoitosuosituksessa? Lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden...
ADHD

Lääkkeet voivat vähentää ADHD-potilaiden liikenneonnettomuuksia

ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevat joutuvat liikenneonnettomuuksiin tavallista todennäköisemmin, tutkimuksista tiedetään. Tuo riski kuitenkin...
ADHD

Videopeleistä saattaa olla apua lapsille, joilla on sensorisia häiriöitä tai käytösongelmia

Oikeanlaiset videopelit saattavat auttaa sensorisista häiriöistä kärsiviä lapsia parantamaan keskittymiskykyään. Sensoriset ongelmat vaikeuttavat...
ADHD

ADHD näkyy aivojen rakenteessa

ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevien aivoissa on havaittu monenlaisia rakenteellisia muutoksia, mutta niiden merkitys oireilussa on epäselvä. Tuore...

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Asiantuntijat vastaavat