Terve.fi

Migreenin auraoireet eivät aina johda päänsärkyyn

Migreenin auraoireet eivät aina johda päänsärkyyn
Migreeniä sairastaa kymmenisen prosenttia väestöstä. Migreenipäänsärkyyn liittyy edeltäviä auraoireita 10 – 20 prosentilla potilaista. Auraoireissa on suurta vaihtelua potilaiden välillä ja saman potilaan kohtausten välillä.
Julkaistu 7.8.2015

Migreeniä sairastaa kymmenisen prosenttia väestöstä – naiset selvästi enemmän kuin miehet. Migreenipäänsärkyyn liittyy edeltäviä auraoireita 10 – 20 prosentilla potilaista. Auraoireissa on suurta vaihtelua potilaiden välillä ja saman potilaan kohtausten välillä. Auraoireita on selvitelty paljolti takautuvilla kyselytutkimuksilla. Laajan amerikkalaisen potilasaineiston auraoireita selvitettiin sekä takautuvasti että seurantatutkimuksen avulla. Takautuva tutkimus näyttää liioittelevan vakavien auraoireiden ja päänsäryn esiintyvyyttä.

Tutkimukseen otettiin 267 auraoireellista migreeniä sairastavaa, iältään 18 – 75-vuotiasta potilasta. Heidän migreeninsä esiintyvyys ja erityisesti auraoireet selvitettiin takautuvasti perusteellisen kyselyn avulla. Tämän jälkeen tehdyn seurannan aikana potilaille ilmaantui kaikkiaan 861 migreenikohtausta, joiden oireet he kirjasivat sähköiseen järjestelmään viimeistään tunnin sisällä kohtauksesta.

Takautuvissa raporteissa yleisimpiä olivat erilaiset näköoireet, kuten täplämäiset näkökenttäpuutokset, valovälähdykset, sahalaita- tai aaltokuviot, näöntarkkuuden häiriöt ja putkinäkö. Joillakin potilailla oli esiintynyt näköharhoja, näön samentumista tai pimentymistä  ja kirkastumia esineiden ympärillä. Noin puolella potilaista oli esiintynyt muita kuin näköön liittyviä oireita. Näistä tavallisimpia olivat puutumiset ja pistelyt, puhehäiriöt, maku- ja hajuaistiin liittyvät häiriöt ja pahoinvointi. Myös valo- ja ääniyliherkkyyttä oli esiintynyt.

Ajantasaisesti kirjatut auraoireet erosivat merkittävästi muistinvaraisesti raportoiduista oireista. Tärkein ero oli se, että auraoireita esiintyi neljäsosalla potilaista ilman niitä seuraavaa päänsärkyä. Takautuvasti raportoituihin auraoireisiin liittyi aina päänsärky. Myös pahoinvointia sekä valo- ja ääniyliherkkyyttä ilmeni seurannan aikana merkittävästi vähemmän kuin kyselyn perusteella voitiin odottaa.

Tutkimus osoittaa, että migreenipotilaiden muistiin painuvat parhaiten kohtaukset, joiden aikana auraoireet ovat ikäviä ja niitä seuraa varsinainen migreenikohtaus. Migreenin auraoireet näyttävät olevan hyvin laaja kokonaisuus erilaisia oireita, jotka voivat helpottaa johtamatta aina päänsärkyyn.

Migreeniä alkaa esiintyä teini-iän loppupuolella ja esiintyvyys on suurimmillaan 20 – 40-vuotiailla. Kaikki oudotkin oireet kannattaa merkitä muistiin mahdollisimman tuoreeltaan lääkärille kerrottaviksi. Tämä voi auttaa ja nopeuttaa migreenin diagnosointia, joka on usein valitettavan hidasta. Tämänkin tutkimuksen potilailla diagnoosin varmistuminen oli vaatinut keskimäärin kuusi vuotta.

Lähde:

Cephalgia DOI: 10.1177/0333102415584601

Lue lisää:

Kommentoi »