Terve.fi

Kaikki istuminen ei haitaksi terveydelle

1

Lähivuosina useat tutkimukset ovat osoittaneet istumisen ja fyysisesti passiivisen elämän lisäävän monien sairauksien ja niistä johtuvien kuolemien vaaraa.

Lähivuosina useat tutkimukset ovat osoittaneet istumisen ja fyysisesti passiivisen elämän lisäävän monien sairauksien ja niistä johtuvien kuolemien vaaraa. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan yhteys ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen.

International Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistu tutkimus tarkasteli istumisen yhteyttä kuolleisuuteen, ja sen perusteella suurimmat vaikutukset havaitaan miehillä ja naisilla, jotka istuvat television ääressä yli viisi tuntia päivässä.

Verrattuna alle tunnin televisiota päivittäin katsoviin yli viisi tuntia katsovien riski kuolla 14 vuoden seurannan aikana oli 20–30 prosenttia suurempi. Suurempi kuolleisuus johtui sydän- ja verisuonitaudeista, mutta ei syövistä.

Miesten kuolleisuus suureni lähinnä television ääressä, mutta naisilla istuminen ylipäätään liittyi suurempaan riskiin menehtyä seurannan aikana. Tämä havaittiin verrattaessa yli kymmenen tuntia päivittäin istualtaan viettäviä alle viisi tuntia päivässä istuviin. Istumatyöhön tai työmatkaistumiseen ei kuitenkaan liittynyt riskejä.

Yhdysvaltalaisten tulokset lisäävät tietoa istumiseen ja passiiviseen elämäntapaan liittyvistä terveyshaitoista ja viittaavat siihen, että kuolleisuuden osalta merkittävin tekijä on television ääressä vietetty aika. Luultavasti yhteys selittyy varsinaisen fyysisen passiivisuuden lisäksi napostelulla ja muilla elintapoihin liittyvillä tekijöillä.

Lähde: International Journal of Epidemiology 2013

Lue myös:

Liika istuminen on terveysriski

Liiallinen istuminen yhdistetty korkeampaan syöpäriskiin

Liika istuminen saattaa lyhentää elämää

Julkaistu: 15.10.2013