Terve.fi

Munuaissairauden ennustekijät pätevät iästä riippumatta

Munuaissairauden ennustekijät pätevät iästä riippumatta

Mainos

Norjalaiset selvittivät asiaa yhdistämällä aikaisempien tutkimusten tuloksia eri puolilta maailmaa. Tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä yli kaksi miljoonaa potilasta.

Aineistojen yhteisanalyysi osoitti munuaisten toimintaa kuvaavan glomerulusten suodattumisnopeuden sekä virtsan valkuaispitoisuuden ennustavan keille todennäköisesti kehittyi loppuvaiheen munuaissairaus ja ketkä todennäköisimmin menehtyivät keskimäärin kuusivuotisen seurannan aikana. Yhteys oli yhtä vahva kaikissa ikäryhmissä, myös yli 75-vuotiailla, tulokset osoittivat.

Suomessa vaikean munuaistaudin vuoksi joutuu vuosittain noin 500 henkilöä dialyysiin eli keinomunuaishoitoon. Munuaistauti altistaa myös muille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde: JAMA 2012

Copyright Duodecim 2012

Julkaistu: 12.11.2012