Päihteet
Päihteet voivat pilata koko elämäsi. Moni salaa päihteiden käytön läheisiltään. Miten päihteistä pääsee eroon?

Päihteet aiheuttavat riippuvuutta. Niistä tulee herkästi käyttäjän elämää hallitseva tekijä. Siksi päihdekoukku pistää koko elämän sekaisin.

Päihteet aiheuttavat monia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Jatkuva päihteiden käyttö saattaa aiheuttaa aivojen toiminnassa muutoksia, jotka voivat tehdä käytön lopettamisen hyvin vaikeaksi.

Usein iso osa päihdekoukkuun jääneen ajasta kuluu päihteen hankkimiseen, käyttöön tai käytöstä toipumiseen. Päihde- tai lääkeriippuvuus on luonteeltaan addiktiivista, jos päivittäin käytetyn aineen määrä on suuri ja jos henkilöllä on pakonomainen tarve saada aineen päiväannos käyttöönsä lähes keinolla millä hyvänsä.

Päihderiippuvuuteen liittyy monia terveysriskejä. Päihteet eroavat merkittävästi toisistaan sekä vaikutuksiltaan että vieroitusoireiltaan.

Alkoholismi kaikkine seurauksineen sekä aiheuttaa että vaikeuttaa ahdistus-, pelko-, unettomuus- ja masennusoireita. Alkoholiongelma voi johtaa vakaviin sairauksiin, kuten haimatulehdukseen ja maksakirroosiin.

Suomessa eniten käytetyt huumeet ovat kannabistuotteet (marihuana ja hasis), heroiini ja muut opiaatit, kokaiini, amfetamiini, metamfetamiini ja muut psykostimulantit, hallusinogeenit (esimerkiksi fensyklidi eli ”enkelipöly” ja lysergiinihapon dietyyliesteri eli LSD), erilaiset synteettiset päihteet (esimerkiksi hydroksivoihappo eli ”gamma” ja sen esiaste gammabutyrolaktoni eli ”lakka”) sekä erilaiset hengitettävät tai impattavat inhalantit (muun muassa puhdistusaineet ja spraymaalit).

Huumeiden käyttö on usein sekakäyttöä. Erityisesti suonensisäisesti käytettävien huumeiden käyttöön liittyy terveysuhkien, kuten yliannostuksen, tulehdusten ja tartuntatautien, ohella runsaasti sosiaalisia vaikeuksia. Moni kamppailee toimeentulon kanssa ja syrjäytyy yhteiskunnasta.

Huumeidenkäyttöä selitetään monin eri tavoin. Usein huumeilta haetaan hetkellistä mielihyvää tai niiden avulla paetaan pahaa oloa.

Kannabistuotteiden käyttö lisää psykoosialttiutta, jonka vuoksi niiden käyttö skitsofreniasta ja muista psykoottisista sairauksista kärsivillä tai niihin alttiilla ihmisillä on erityisen ongelmallista.

Kannabistuotteet ja muut huumeet heikentävät myös kykyä ajaa autolla ja lisäävät onnettomuusriskiä.

Tupakan päihdyttävä vaikutus syntyy nikotiinista. Aine vaikuttaa aivojen nikotiinireseptorien välityksellä piristävästi ja tuottaen mielihyvää. Nikotiini lisää muun muassa dopamiinin eritystä. Nikotiini on lyhytvaikutteinen päihde: nikotiiniriippuvaisten on tupakoitava säännöllisin väliajoin, jotta nikotiinin määrä veressä ei vaihtelisi voimakkaasti. Tupakointi lisää riskiä sairastua muun muassa useisiin eri syöpiin.

Lääkeriippuvuudessa hengenvaaralliset annostelut usein yhdessä alkoholin kanssa ovat tavallisia. Yritys vähentää tai lopettaa käyttö kerralla johtaa vieroitustiloihin, joista saattaa aiheutua esimerkiksi tajuttomuus- ja kouristuskohtauksia.

Katkaisuhoito on yleisesti käytetty hoitomuoto päihderiippuvaisten hoidossa. Hoidon tarkoituksena on katkaista päihdekierre ja hoitaa vieroitusoireita.

Lähteet: Terveyskirjasto, Päihdelinkki.fi

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi