Nivelrikko

Nivelrikko on yleisin nivelsairaus. Nivelrikkoa esiintyy eniten lonkan, polven, selkärangan ja käden nivelissä.

Nivelrikko eli artroosi on yleisin nivelsairautemme.

Nivelrikko on pitkäaikainen (krooninen) tauti, jonka esiintyvyys lisääntyy iän myötä.

Yleisimmin nivelrikkoa esiintyy lonkassa, polvessa sekä selkärangan ja käden nivelissä.

Nivelrikon riskitekijät vaihtelevat nivelkohtaisesti. Niitä ovat esimerkiksi ikääntyminen, ylipaino, ruumiillisen työn aiheuttama rasitus, nivelten vammat, tulehduksellinen nivelsairaus, synnynnäiset epämuodostumat, nivelten kehityshäiriöt, perinnölliset tekijät ja kilpaurheilu, joka altistaa niveliä iskukuormitukselle.

Lähteet:

Arokoski J ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2009.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.