Narkolepsia
Narkolepsian unikohtaukset ovat tyypillisesti lyhyitä ja ne tulevat nopeasti. Lue lisää narkolepsiasta.

Narkolepsia on sairaus, jolle on luonteenomaista lisääntynyt väsymys ja nukahtelutaipumus. Tyypillisimmin unikohtaukset tulevat nopeasti ja ne ovat lyhytkestoisia. Narkolepsian liitännäisenä voi esiintyä katapleksiaa, jossa kehon lihasjänteys vähenee tai katoaa äkillisesti.

Lisätietoa narkolepsian oireista.

Narkolepsian tarkkaa aiheuttajaa ei tiedetä, mutta se yhdistetään tietynlaisiin kudostyyppeihin ja perinnöllisten tekijöiden, infektioiden ja erilaisten toksiinien yhteisvaikutukseen. Tauti saattaa olla myös autoimmuunipohjainen. Kudostyyppiassosiaatiota voidaan käyttää apuna diagnostiikassa sekä ainakin narkolepsia-alttiutta tutkittaessa.

Lue narkolepsian hoidosta.

Vuonna 2010 kehitetty sikainfulenssarokote Pandemrix sisälsi lisäainetta, joka aiheutti narkolepsiaa sairaudelle geneettisesti tai jostain muista syistä alttiille henkilöille.

Yleisen autoimmuuniteorian mukaan elimistö siis alkaa itse, usein tuntemattomasta syystä, tuottaa vasta-aineita tai muita elimistöä itseään vastaan toimivia aineita, saaden aikaan kulloisenkin taudin synnyn ja oireet. Vasta-ainetuotannon laukaisevana tekijänä voi toimia mahdollisesti esimerkiksi erilaiset infektiot. Narkolepsian osalta vastaavanlaiselle autoimmuuniteorialle ei ole toistaiseksi varmoja todisteita vaan tutkimukset ovat vielä kesken.

Miten yleinen narkolepsia on? Lue narkolepsian yleisyydestä.

Lähteet:

Hublin C. Narkolepsia ja muutkeskushermostoperäiset hypersomniat, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Huttunen M. Tietoa potilaalle: Nukahtelusairaus (narkolepsia), Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi